Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svar til Rødt Hå om avløserordningen

Vi tar allerede en stor rolle i arbeidet med å kvalifisere våre ansatte, slik at de er rustet til å møte det som næringen krever av dem, skriver Janne Østgaard Aagesen. (Arkivfoto)
Vi tar allerede en stor rolle i arbeidet med å kvalifisere våre ansatte, slik at de er rustet til å møte det som næringen krever av dem, skriver Janne Østgaard Aagesen. (Arkivfoto)

Janne Østgaard Aagesen, styremedlem Norske Landbrukstenester (NLT)

Avløserordningen en viktig faktor for alle parter som er involvert i produksjon av mat. At det finnes noen som kan komme på kort varsel, eller ved planlagte ferier. Enten man har avløser som man selv har skaffet, eller om man har bestilt avløser fra landbrukstjenester, så er man prisgitt den enkelte avløserskompetanse til å ta over driften.

Det fins like mange måter å gjøre ting på som det fins gårdbrukere, men heldigvis er grunnprinsippet ganske likt. Mat skal produseres med kvalitet i alle ledd. Vi er enige om at målet er å ha tilgang til avløsere/landbruksvikarer med nok kompetanse til å ta over gårdsbruket i kortere eller lengre perioder. Man må være trygg på at produksjonen kan gå som normalt hvis man skal senke skuldrene for å bli frisk eller ta seg en ferie.

Beredskapselementet fokuserer på nødvendigheten av å ha tilgjengelig kvalifisert arbeidshjelp, for å avlaste bonde ved ferie og fritid, sykdom eller ved andre behov. Jeg velger å kalle dette beredskap. Hvor stor beredskap man har mulighet til å etablere, gjenspeiles i hvor stor del av bøndene som benytter seg av landbrukstjenestenes tilbud. En gårdbruker kan fint skaffe seg avløser selv og overlate arbeidsgiveransvaret til landbrukstjenester, eller man kan velge å bestille avløser fra landbrukstjenester etter behov.

Uansett hva man velger av disse to løsningene, vil muligheten for en oppbygging av beredskap med kvalifiserte avløsere være god. I de distriktene hvor landbrukstjenestene i stor grad blir valgt bort, til fordel for andre aktører, vil grunnlaget for bygging av beredskap hos landbrukstjenestene være mindre. Så fasiten blir, jo flere som benytter seg av sin lokale landbrukstjeneste, jo bedre grunnlag for kvalifisert arbeidshjelp.

Annonse

Grunnen til at jeg legger vekt på denne siden av saken er sammenhengen mellom bruk av den lokale landbrukstjenesten og beredskap/kursing. Har man god oppslutning rundt landbrukstjenestene vil man kunne bygge god beredskap, som igjen fører til større mulighet til å drive kompetanseheving. NLT er arbeidsgiver og følger opp sine ansatte enten de jobber hos en spesifikk bonde, er ringavløser, eller sendes ut på oppdrag til mange forskjellige gårdsbruk.

Ute i det langstrakte land har bonden startet landbrukstjenestene for å ta ansvar for det dere etterspør i innlegget deres. Det vil si relevante kurs for avløsere og bønder, ofte med eksterne kursholdere. NLT legger til rette for at landbrukstjenestene rundt om i landet har de redskapene de trenger. Slik kan de ha fokus på velferd for gårdbruker samtidig som man er en god arbeidsgiver for alle ansatte, med det ansvaret dette medfører.

Blant annet legges det til rette for at ansatte skal ha mulighet til å ta kursbevis, sertifikater, hms-kort med mer. Vi arrangere nybegynnerkurs, oppdaterings-/oppfriskningskurs, landbruksvikarkurs, etterutdanningskurs osv. Vi som sitter på kontorene i landbrukstjenesten, og skal tilrettelegge for ulik kompetanse, er avhengig av at det meldes inn behov slik at vi har noe å jobbe ut fra.

Det finnes pr. dags dato 78 landbrukstjenester som er medlem i NLT, fordelt over hele landet. Forskjellen på hva landbrukstjenestene har å tilby, gjenspeiles i hva som blir etterspurt. Ofte samarbeider flere om kursing, og når det blir holdt kurs i en landbrukstjeneste blir de andre invitert. Hvis man ønsker flere kurs og flere avløsere, er løsningen å melde inn behov.

Sist, men ikke minst har landbrukstjenestene vært en sentral aktør når det gjelder utdannelse innenfor landbruk. Ved siden av den tradisjonelle agronomutdannelsen, har det vært en prøveordning med fagbrev innefor landbruk og gartneri. Søkningen til naturbruksskolene og landbruksfaget har økt betydelig, samtidig har næringen stilt opp slik at alle kvalifiserte har fått tilbud om lærlingplass.

Vi tar allerede en stor rolle i arbeidet med å kvalifisere våre ansatte, slik at de er rustet til å møte det som næringen krever av dem. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å kvalifisere oss selv til å håndtere de stadige endringene i regelverk. Så oppfordringen til slutt er: Ta kontakt med din lokale landbrukstjeneste! Administrasjonen og styret er der for å hjelpe.

Neste artikkel

Sauebonde reagerer på KLF-utspill