Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svar til NBU om gårdsverdier

Et gårdsbruk er både en arbeidsplass og en bolig. Det er en investering i trivsel og trygghet, skriver Øyvind H. Ekeberg. Bildet er fra Valdres. (Arkivfoto)
Et gårdsbruk er både en arbeidsplass og en bolig. Det er en investering i trivsel og trygghet, skriver Øyvind H. Ekeberg. Bildet er fra Valdres. (Arkivfoto)

Øyvind H. Ekeberg, Lierskogen

Norske gårder stiger i verdi, akkurat som annen eiendom, men Bygdeungdomslaget (NBU) vil ha billigere gårder. Det hevdes at det blir umulig for ungdom å komme seg inn i landbruket (Bondebladet nr. 40). Løsningen skal visstnok være å påføre landbruket enda flere reguleringer. Som om denne næringen ikke har nok av det fra før?

Nei, det er ikke gratis å kjøpe seg sin egen arbeidsplass og bolig. I samfunnet for øvrig er boliger dyre. Det skyldes bl.a. det lave rentenivået som ser ut til å ha kommet for å bli i lang tid.

Mange unge i dag skal inn på et boligmarked hvor hus fort koster 8–10 millioner kroner og en tre roms leiligheter ligger på 3–5 millioner kroner. Og der følger det ingen arbeidsplass med på kjøpet.

Annonse

NBU peker på at dårlige spare- og finansieringsordninger er med på å forverre bildet. Likeledes at inntektsnivået for bøndene er for lavt. Dette er jeg enig i.

Å ta til orde for at kun landbruksmessig avkastning skal være retningsgivende for gårdsverdier er et blindspor. Et gårdsbruk kan gi store leieinntekter utenom primærnæringen og da er det selvsagt relevant å regne dette inn i driftens avkastning og følgelig prisen på eiendommen. Et gårdsbruk er både en arbeidsplass og en bolig. Det er en investering i trivsel og trygghet.

Det er ikke en selvsagt ting at alle som vil ha arbeid i landbruket skal eie egen arbeidsplass. De færreste unge i dag eier sin egen bedrift. Det er fullt ut mulig å ta landbruksutdannelse og få arbeid i næringen uten å bli bedriftseier.

Dagens regelverk og konsesjonspraksis er helt OK. Det finnes flere veier til bondeyrket enn å kjøpe seg eiendom. Men lønnsnivået må opp. Både for eier og driver, eller begge selv om det er samme person.

Neste artikkel

Godt grunnlag for ein snuoperasjon