Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik taler en statspensjonist

Selvsagt må ting skje med omhu og omtanke, men her gjelder Sponheims lov fra Landbruksdirektør Sagelvmo sin lovsamling. «Dersom du ønsker noe gjort, så skriv for all del ikke en Stortingsmelding», skriver Dag Fossen. Foto: Michael Brøndbo
Selvsagt må ting skje med omhu og omtanke, men her gjelder Sponheims lov fra Landbruksdirektør Sagelvmo sin lovsamling. «Dersom du ønsker noe gjort, så skriv for all del ikke en Stortingsmelding», skriver Dag Fossen. Foto: Michael Brøndbo

Ivar Pettersen i Nibio er av uforståelige grunner gitt plass på nationen.no, til et vell av bekymringer over den mulighet at bøndene skulle kunne bli stilt i utsikt inntektsmuligheter på linje med andre i samfunnet.

Dette oppslaget viser meget godt hvorfor den partssammensatte gruppe som skal legge til rette for et nytt tallmateriale, ikke skal ledes av såkalte eksperter.

Med sin trygge statlige lønn og med utsikt til sin statspensjon, er vurdering av bøndenes situasjon en akademisk leik som konkluderer med å be bøndene ta det rolig.

Ivar Pettersen har som seniorrådgiver i Nibio knapt bidratt til nasjonens brutto nasjonalprodukt. Slik ønsker han tydeligvis også å bli husket ved sin pensjonering.

Annonse

Selvsagt må ting skje med omhu og omtanke, men her gjelder Sponheims lov fra Landbruksdirektør Sagelvmo sin lovsamling. «Dersom du ønsker noe gjort, så skriv for all del ikke en Stortingsmelding».

Til alt overmål skal Pettersen også ha en NOU-utredning før Stortingsmeldingen. Dette vil i beste fall kreve to stortingsperioder.

Skal vi fortsette Ørkenvandringen? Hvor mange vil beholde framtidstrua mens vi vandrer i ørkenen mot oasen der framme?

Neste artikkel

– Det er en helt annen verden nå