Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Så du er ferdig med jobben, Bollestad?

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad har skrevet et innlegg om hvorfor min kritikk av hennes manglende handlekraft når det kommer til jordvern, ikke er noe hun har tenkt å følge opp. Bollestad leverer et innlegg med mye bortforklaring og ansvarsfraskrivelse.

Sper selvsagt fornøyd med at omdisponeringen av matjord har gått ned over tid. Nå vil vi ta nye steg mot vår nullvisjon. Dessverre setter H, Frp, V og KrF en stopper for det med sin politikk. Det er forunderlig at en statsråd fra KrF er den som sier at nok er nok når det gjelder jordvern.

Bollestad gir i sitt innlegg inntrykk av at Sp-kommunene er værstingene. En kjapp titt på topp 10 over de kommunene med størst nedbygging av dyrka mark i 2019 gir ikke det samme inntrykket. Det er uansett en lite sympatisk øvelse og jakte syndebukter fremfor resultater.

Bollestad skryter av at KrF tok til orde for et nedbyggingsmål under 6000 dekar i 2013, men snakker ikke så høyt om at de senest i juni stemte imot et nytt halveringsmål på under 2000 dekar. Innlegget til Bollestad er i det hele tatt mer opptatt av «snøen som falt i fjor». I 2013 hadde KrF en flott og offensiv holdning til både jordvern og beredskap. Jeg kritiserer 2020 utgaven av KrF der Høyre/Frp samarbeidet har gjort partiet ugjenkjennelig.

Annonse

Jeg er stolt av å tilhøre et parti som har utviklet politikken i tråd med kunnskapen om betydningen av jordvern. Jeg er stolt av at Senterpartiet hver eneste dag kjemper for å sikre matjorda vår – ikke bare når det eventuelt passer regjeringspartnerne våre slik som KrF gjør.

KrF stemte imot forslaget om å sette et nytt og ambisiøst jordvernmål nå. Bollestad viser nemlig til at hun skal ha en helhetlig gjennomgang i 2021. Resultatet er at tida går. Tid som kunne vært brukt til å utarbeide en konkret plan for hvordan vi skal lykkes i å redusere nedbygginga av så vel dyrka som dyrkbar jord.

KrF sitter i en regjering som til daglig ikke er spesielt opptatt av kommunenes selvråderett og lokaldemokratiet. Den voldsomme sentraliseringa som har foregått under Erna taler for seg selv. Det fremstår derfor som søkt når Bollestad nå vil bruke argumentet om lokaldemokrati til å forsvare seg mot kritikken fra Sp.

Vi vil fortsette å kjempe for et sterkt vern av matjord. Vi har formuleringer i partiprogrammet som sier matjord er en nasjonal ressurs, og derfor skal forvaltes nasjonalt. Det å bygge ned dyrket mark og å svekke livsgrunnlaget for kommende generasjoner er ikke en del av lokaldemokratiet.

Det er oppsiktsvekkende at Bollestad tar lederskap for å ta KrF inn i regjering med H og FrP. Det er om mulig enda mer utrolig at Bollestad har pekt seg ut Sp som sin hovedmotstander i spørsmål om jordvern og beredskap. For meg og Sp er det mulig å forholde seg til. En statsråd i en regjering med Høyre, støttet av FrP, er per definisjon krevende for norsk matproduksjon.

Neste artikkel

KrF-Reiten: - Et godt utgangspunkt