Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen leverer på jordvern

Geir Pollestad bør sjekke hva Senterpartiet faktisk har gjort i praktisk politikk, sentralt og i ­kommunene, skriver Olaug Bollestad. (Foto: Lars Olav Haug)
Geir Pollestad bør sjekke hva Senterpartiet faktisk har gjort i praktisk politikk, sentralt og i ­kommunene, skriver Olaug Bollestad. (Foto: Lars Olav Haug)

Stortingsrepresentant Geir Pollestad ­kritiserer meg for at jeg ber lokalpolitikerne stanse nedbygging av landbruksjord. Han mener jeg heller kan stanse det selv. Pollestad bør ta en sjekk på hva Senterpartiet faktisk har gjort i praktisk politikk, sentralt og i ­kommunene. Da vil han oppdage at han heller bør gå i seg selv. Det kan være langt mellom liv og lære – også i ­Senterpartiet.

Tidlig på 2000-tallet ble det enkelte år bygd ned over 10 000 dekar matjord. Sist Sp hadde landbruks­ministeren ble det bygd ned godt over 7 000 dekar dyrka jord i snitt hvert år. Nå har vi hatt tre år på rad hvor det har blitt bygd ned mindre enn 4 000 dekar hvert år.

Den årlige omdisponeringen har ikke vært lavere så lenge det har blitt ført statistikk over dette. Det skal vi glede oss over. De siste tre årene med denne regjeringen har vi nesten vært nede på ­halvparten av det som Senterpartiet fikk til i ­regjering.

Allerede i 2013 foreslo KrF å redusere ­jordvern­målet som da var 6 000 dekar pr. år. Men det var Senterpartiet imot! Daværende landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mente i brev til Stortinget at 6 000 dekar var et ”ambisiøst” nok mål. KrF spilte en avgjørende rolle da Stortinget ­behandlet den ­første jordvernstrategien i desember 2015, og fastsatte et mål om å redusere den årlige omdisponeringen av dyrka jord til under 4 000 dekar per år.

Jeg vil ikke avvise at det bør settes et enda lavere måltall for jordvernet. Men dette vil vi vurdere neste år når vi i en helhetlig sammenheng skal etterprøve dagens mål på maks 4 000 dekar.

Annonse

Jordvern er noe vi ikke kan slutte å jobbe med. Vi må hele tida være tydelige på verdien av matjorda vår når vi forvalter arealene våre. Det er et ansvar som både nasjonale, regionale og lokale politikere må være seg bevisst.

Geir Pollestad argumenterer for at landbruksjord må forvaltes nasjonalt og at staten skal sette grenser for lokalpolitikerne. Det er ganske oppsikts­vekkende at Sp og Pollestad – av alle – har så liten tillit til ­kommunene. Senterpartiet snakker jo ellers – på inn- og utpust, om lokalstyre nær der hvor folk bor. Men det gjelder kanskje ikke her?

Tallene for omdisponering av dyrka jord i 2019 viser at mange Sp-styrte kommuner dessverre er blant de kommunene som bygger ned mest dyrka mark. KRF vil gi kommunene myndighet, og samtidig ansvar. Jeg har tillit til at lokalpolitikerne klarer å ta hensyn til matjorda. Men noen steder må kanskje velgerne da stemme KrF framfor Sp, hvis de er ­opptatt av jordvern.

Matjorda vår er en av samfunnets viktigste ­ressurser. Vi har under 3 prosent dyrka mark her i landet. Den skal vi passe godt på. Det gjør denne regjeringen. KrF har i mange år vært en pådriver for å ta vare på matjorda vår.

Langsiktige mål er viktig, men det er ­resultatene som teller! Jeg er glad for at politikken vår har gitt resultater, og at det bygges ned langt mindre matjord nå enn da Ap, Sp og SV satt med styringen.

Neste artikkel

Regjeringa dropper dobbel mottaksplikt på kjøtt