Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringa må styrke tollvernet

Nå: Når ministeren er så tydelig på at vi skal hente ut mer i markedet, må vi kunne være like tydelige tilbake. Vi trenger et bedre tollvern og vi trenger det nå, skriver Ola Lie Berthling-Husby. (Foto: Norsk Landbruk)
Nå: Når ministeren er så tydelig på at vi skal hente ut mer i markedet, må vi kunne være like tydelige tilbake. Vi trenger et bedre tollvern og vi trenger det nå, skriver Ola Lie Berthling-Husby. (Foto: Norsk Landbruk)

Blir 2022 det året med den mest offensive regjeringsplattformen for norsk jordbruk på 40 år, samtidig det året med flest konkurser i næringa? Denne kostnadseksplosjonen i ei allerede hardt pressa næring, kan være en dødelig cocktail for norske bønder. Det er et kjent faktum at mange konkurser er likviditetskonkurser.

Gjennom årenes løp har vi mistet nok bønder. Har vi råd til å miste flere, dersom vi skal ta landet i bruk for å styrke norsk matvareberedskap? I Hurdalsplattformen har man mål om jamstilling av bonden, høyere selvforsyning og et bedre tollvern, for å opprettholde og utvikle verdiskapningen innenfor primærnæringa og videreforedling.

Det er for tidlig å dømme regjeringa nedenom og hjem, men det er viktig at regjeringa viser handlekraft og setter norske jordbrukere i stand til å utføre sitt viktige samfunnsoppdrag, mest mulig norsk kvalitetsmat basert på norske ressurser. Det ville være tidenes paradoks, eller skal vi si mageplask, for den nye regjeringa som med rette har vist stor misnøye med blåblå landbruks- og distriktspolitikk i åtte år.

Det er ingen tvil om at det må store budsjettmidler på plass for å dekke opp for det kostnadsetterslepet vi har fra forrige forhandlinger. Dette må tas på budsjett, for å sikre likviditeten i næringa, slik at bøndene blir i stand til å gjennomføre en normal vekstsesong.

Landbruksministeren har i det offentlige rom ved flere anledninger minnet på at landbruket må hente inn 2/3 deler av inntekta si i markedet. Dette tar næringa på alvor og vi ønsker også å få skikkelig betalt for varene vi leverer, og hente en stor andel av inntekta vår fra markedet. Men setter regjeringa oss i stand til å kunne ta ut økte priser i markedet?

Annonse

Pr dags dato har vi store tollvernutfordringer i norsk landbruk. På flere varegrupper er det begrenset hvor mye vi kan øke prisene. Og vi taper stadig markedsandeler til fordel for utenlandske varer. Når ministeren er så tydelig på at vi skal hente ut mer i markedet, må vi kunne være like tydelige tilbake til ministeren. Vi trenger et bedre tollvern og vi trenger det nå.

Vi vet at regjeringa må forholde seg til har flere internasjonale handelsavtaler, som gjør det krevende, for eksempel råkimport. Men den norske stat har full anledning til å kunne skifte mellom krone- og prosenttoll på jordbruksvarer. Avhengig av valutasituasjon kan man skifte mellom krone- og prosenttoll, til det som gir best tollvern.

Dette må vi ha på plass i god tid før jordbruksforhandlingene til våren. Det er den eneste måten vi kan hente ut større inntekter i markedet på, uten at det går utover volumet på mange varegrupper.

Et styrket tollvern gir bonden mulighet for jamstilling, uten en økning i fordelingen mellom markedsinntekter og budsjettmidler. Et bedre tollvern vil sørge for høyere verdiskapning og en styrking av norske arbeidsplasser i hele verdikjeden for mat. Ønsker vi et fremtidsrettet jordbruk og foredlingsindustri i Norge, må regjeringa ta ansvar for å styrke tollvernet nå!

Neste artikkel

Konkurransetilsynet vil endre på importvernet