Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Professoralt «visvas» fra Olav Hjeljord

Det som er mest sjokkerende ved Hjeljords innlegg er at han, og Gjermund Andersen, skal ha oss til å overse 100-årig skogforskning i Norge, skriver Gunnar Kvaal i Balsfjord. (Arkivfoto: Karl Erik Berge)
Det som er mest sjokkerende ved Hjeljords innlegg er at han, og Gjermund Andersen, skal ha oss til å overse 100-årig skogforskning i Norge, skriver Gunnar Kvaal i Balsfjord. (Arkivfoto: Karl Erik Berge)

Rypeforsker og professor emeritus Olav Hjeljord ved NMBU har et innlegg i Bondebladet 4. november under tittelen «Et skogbruk uten hogstflater». Jeg tør beskrive dette som professoralt «vissvas» og misbruk av hans professortittel. Innlegget er en hyllest til, og reklame for, Gjermund Andersens bok og kampskrift «Nytt skogbruk» og Naturvernforbundet. Naturvernforbundet mottar store beløp, blant annet fra Miljøverndepartementet, som brukes til å motarbeide aktivt skogbruk og andre klimatiltak.

I «Nytt skogbruk» tar Gjermund Andersen til ordet for et skogbruk uten hogtsflater. Han overser glatt at «lukka hogster er et innarbeidet begrep i skogbruket og at snauflater er et høyst naturlige fenomen i skogen i Norge, gjennom snøskred, stormfellinger osv. Professor og Norgers første miljøvernminister Olav Gjærevoll har uttrykt at (skog) naturen er i dynamisk balanse (personlig erfaring). Skognaturen er tilpasset dynamikken med at trær og skog dør, og at foryngelse kommer opp igjen; jf.«lauvmakkdøden» i Finnmark, «olderdøden» i Troms og nå at bjørkeskogen i Troms råtner på rot.

Det som er mest sjokkerende ved Hjeljords innlegg er at han, og Gjermund Andersen, skal ha oss til å overse 100-årig skogforskning i Norge. Dessverre er også EU i ferd med å gjøre det samme. Da hjelper det lite at et samlet Skandinavisk og Baltisk skogbruk prøver å fremme et faglig skogbruk og skogen som klimatiltak. EUs ledelse og miljøorganisasjoner som WWF mfl. arbeider intenst for å nedlegge skogbruket og svekke det europeiske klimaarbeidet.

Etter å ha arbeidet med skogbruk, klima og miljø overfor gårdbrukere og skogeiere i Troms, uten tunge skogbrukstradisjoner, erfarer jeg hvor skadelige slik desinformasjon er for å fremme et aktivt skogbruk. Gjermund Andersens budskap er kort og enkelt mindre skogbruk som næring i Norge og mindre klima. For ordens skyld: jeg har lest boka «Nytt skogbruk» og ble imponert over referanselista og ensidigheten i utvalget. «Skogbruk e fali det» fritt etter Ludvik.

Neste artikkel

Staten innfrir kravet om gratis klimarådgivning