Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ørkenvandring eller framdrift?

Jeg vil utfordre Sp sin ledelse til å forklare nærmere hvordan man har tenkt. Når skal de gode ord materialisere seg på bøndenes konto, skriver Dag Fossen. (Foto: Karl Erik Berge)
Jeg vil utfordre Sp sin ledelse til å forklare nærmere hvordan man har tenkt. Når skal de gode ord materialisere seg på bøndenes konto, skriver Dag Fossen. (Foto: Karl Erik Berge)

Dette er siste del av et opus i tre deler om jordbruksforhandlingene i 2021.

Når «Bondeopprøret21» sitt gjennomslag for nytt grunnlagsmateriale for jordbruksforhandlingene, av Næringskomiteens leder, benyttes som argument mot å tidfeste en opptrappingsplan for jordbrukets inntekter, er absurditetene brakt til et nytt nivå.

Tror man at en hadde fått gjennomført opptrappingen på 70 tallet, om den ikke hadde vært konkretisert til, den gang seks år, med oppstart i 1976?

Alle forstår at det er viktig og riktig at det utarbeides et nytt grunnlag for forhandlingene. Dette kan gjøres på to måter:

Annonse

Enten fastslår en at dette skal være på plass til forhandlingen 2022, og gir konkrete føringer for denne utarbeidelsen. Eller en kan overlate dette til forskere, utredere og lignende personell, for så å la tida gå med diskusjoner og uenigheter. Ja, næringskomiteens leder, Geir Pollestad, sine omtrentlige uttalelser antyder at dette arbeidet kan ta flere år, og må gå foran en konkretisering av opptrappingsplanen. Dette er en oppskrift på nye ørkenvandringer.

Ap ser ikke behov for en opptrappingsplan. De vil tette inntektsgapet gjennom de årlige, løpende forhandlinger. Som om dette ikke har vært forsøkt før.

SV har foreslått en opptrappingsplan for inntektene i jordbruket knyttet til kommende fireårige stortingsperiode samtidig som en påpeker viktige forutsetninger for en slik plan. En vil ha framdrift.

Sp ser behovet for en konkret opptrappingsplan, men vil derimot ikke tidfeste den. Dette sammen med SV sitt ovennevnte forslag, kan sette noen i stuss den 13. september. Men heldigvis ikke undertegnede. Dette fordi min stortingsrepresentant fra Buskerud. Per Olaf Lundteigen uttalte, som den eneste fra Sp sin gruppe, at han beklaget at partiet sitt forslag ikke var konkret når det gjaldt en forpliktelse knyttet til fire år og kommende stortingsperiode. Lundteigen uttalte at dette må inn i en evt. regjeringserklæring etter valget.

Jeg vil utfordre Sp sin ledelse til å forklare nærmere hvordan man har tenkt. Når skal de gode ord materialisere seg på bøndenes konto?

Jeg vil til slutt takke «Bondeopprøret21», samtidig som jeg på det sterkeste oppfordrer til å fortsette arbeidet til alt kommer på plass. Dette inkluderer nytt personell i Landbruksdepartementet og nevnte regjeringserklæring. Fordelen ved denne runden er at en har fått avklart hvilke av næringskomiteens medlemmer som har kraft og framdrift til evt. å bekle en slik posisjon eller ikke. To kandidater har falt fra som følge av de vedtak hhv. Sp og Ap fremmet, eller ikke fremmet.

Neste artikkel

Mjølkealarm frå Vestland