Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny behandling av gamle saker

(Foto: Lars Olav Haug)
(Foto: Lars Olav Haug)

Olav Magne Tonstad

Direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, har kommet med et tilsvar til min kronikk som stod i Bondebladet 7. mai. Jeg forstår av innlegget at noen gamle saker allerede er blitt undersøkt, og at flere saker skal undersøkes i tiden som kommer. Det er bra. Men direktøren i Mattilsynet opplyser ikke noe om hvorvidt de berørte bøndene er blitt involvert eller forespurt i de sakene som er blitt gjennomgått på nytt.

Jeg har etterlyst en systematisk gjennomgang av gamle saker der Mattilsynet har fattet vedtak om avvik og i enkelte tilfeller aktivitetsforbud. Det vil si at bonden måtte legge ned husdyrholdet. I neste omgang kan dette ha ført til trekk i produksjonstilskuddet. Mange bønder mener at de er blitt uskyldig og feilaktig dømt. Jeg fikk senest for et par dager siden telefon fra en bonde fra tidligere Østfold fylke som mente at han på grunn av Mattilsynet måtte avvikle driften på feilaktig grunnlag.

Klagefristen for de gamle sakene har for lengst gått ut, og bøndene har ikke muligheter til å ta opp disse sakene igjen. Men det har Mattilsynet mulighet til. Sakene må behandles på nytt. Bøndene må få anledning til å uttale seg, og de må få anledning til å klage på nye vedtak. Uten bøndenes involvering har gjenåpning av gamle saker liten eller ingen troverdighet.

Ut fra kritikken av Mattilsynet som kom i kjølvannet av Lauvåssaken og kritikken i andre saker, mener jeg at sakene bør vurderes ut fra en sjekkpunktliste. Det er naturlig å se på følgende punkter:

Annonse

* Er faktagrunnlaget for de ulike vedtakene som er fattet, tilstrekkelig dokumentert?

* Er det foto eller andre bevis som beskriver dyreholdet på garden?

* Ble det skrevet en foreløpig rapport i forbindelse med tilsynet, eller når ble rapporten skrevet?

* Er bonden enig i faktagrunnlaget for vedtakene?

* Er rapporteringen i tråd med EØS-regelverket?

* Hvem skrev rapporten i forbindelse med tilsynet, de som var på tilsyn eller andre ansatte i Mattilsynet?

* Er de ansatte medlemmer av ulike interesseorganisasjoner, og i så fall er dette kjent for bøndene?

* Har de ansatte en politisk agenda for sitt arbeid i Mattilsynet, og i så fall har det gått ut over de ansattes habilitet og påvirket saksbehandlingen?

* Har de ansatte på tilsyn opptrådt truende overfor bøndene?

En ny gjennomgang av gamle saker, der de ulike spørsmålene blir gjennomgått av både Mattilsynet og bøndene, vil vise om det er grunnlag for å endre på vedtakene. Gjennomgangen er også nødvendig for å gjenreise tilliten til Mattilsynet.

Neste artikkel

Fant færre brudd på mosjonskrava