Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk landbruk – made in Norway

I toppklassen: Ei NRF-ku i verdensklasse er et resultat av sterkt samarbeid i næringa, skriver Vegard Smenes. (Foto: Kristin Bergo)
I toppklassen: Ei NRF-ku i verdensklasse er et resultat av sterkt samarbeid i næringa, skriver Vegard Smenes. (Foto: Kristin Bergo)

De mange små og store grunnsteinene i norsk landbruk er viktige, som grunnsteiner skal være. Uten solide grunnsteiner blir byggverket skakt og skjevt, og faller til slutt fra hverandre. Avl er en viktig grunnstein i norsk landbruk. Sammen må vi må vi underbygge de viktige grunnsteinene i landbruket, både vi som bønder, i de valg vi tar for vår drift, og de av oss som jobber politisk for å dyktiggjøre politikerne til å ta gode valg for å bevare og videreutvikle de store verdiene vi har i norsk landbruk.

Norsk avl er i verdenstoppen. Om du driver med husdyr eller planteproduksjon er avlsmaterialet selve grunnlaget for drifta, skal du produsere med best mulig ressursutnyttelse må avlsmaterialet være på plass. Her er norsk storfegenetikk med NRF i spissen et godt eksempel. NRF-kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig.

Ei NRF-ku i verdensklasse er et resultat av et sterkt samarbeid i næringa, der et sterkt ønske om å bidra på hver sin front har vært gjeldende, noe en også er avhengig av framover skal en lykkes med grunnlaget for verdens beste og mest bærekraftige melk og kjøttproduksjon.

Hva er så linken mellom husdyrproduksjon i verdensklasse og politikk? Alt henger sammen. Norsk landbrukspolitikk må underbygge jobben som den norske bonden og Geno gjør, gjennom økonomiske virkemidler som stimulerer til videre innsats, også de viktige prioriteringene som ikke betales i markedet, men som er premissgiver for storfeholdets legitimitet.

Den norske bondens satsing på helse, fruktbarhet og klima er for den norske forbruker i dag en selvfølge når norske produkter fra norsk husdyrhold legges i handlekurven. Skal dette fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk melk og kjøtt, må landbrukspolitikken bygge oppunder semin og avlsjobben den norske bonden gjør.

God avl koster, men dårlig avl koster mer på sikt. Prioritet én – melk- og storfebonden må ha god økonomi i dag til å ta gode valg for morgendagen. Samtidig må en sikre at det gis lik mulighet og pris for inseminasjon i hele landet gjennom seminutjamningsordningen som i dag er underfinansiert og har behov for en dobling. I faglagenes krav er det lagt inn fem millioner kroner, behovet er 25 mill. for at ordninga skal gå i balanse.

Her forventer jeg av partene i forhandlingsinstituttet at de resterende 20 mill. legges på for å sikre lik mulighet til inseminasjon i hele landet, samt at tilskudd til avlsarbeid prioriteres for å gi norske melk og kjøttprodusenter konkurransekraft i framtida. NRF – made in Norway.

Neste artikkel

Lokalmat og Bondens marked