Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer økologisk – mindre antibiotikabruk

Markus Hustad med kritikk mot Veterinærinstoituttet. «Vi ønsker alltid mer forskning velkommen. Men da må den også formidles presist», skriver Hustad. (Foto: Økologisk Norge)
Markus Hustad med kritikk mot Veterinærinstoituttet. «Vi ønsker alltid mer forskning velkommen. Men da må den også formidles presist», skriver Hustad. (Foto: Økologisk Norge)

Verdens helseorganisasjon advarer om at overdreven bruk av antibiotika er en av de største truslene vi står ovenfor vi står ovenfor. Hyppig antibiotikabruk kan gjøre bakterier resistente og enda farligere. Og nesten 80 prosent av verdens antibiotikabruk skjer i landbruket.

Det er derfor bra at det økologiske landbruket har regler som krever at man er mer tilbakeholdne med bruk av antibiotika. Man bruker også oftere kompostering av gjødsla i økologisk husdyrhold. Begge deler gir mindre antibiotikaresistens.

Flere enn meg fikk sikkert derfor den økologiske kaffen i halsen av overskriften på Veterinærinstituttets siste forskning om tema: «Flere resistente bakterier i økologisk enn i konvensjonelt landbruk.»

Dessverre stemmer det ikke. Man har i studiet nemlig ikke utført smittesporing som viser at kilden er økologisk gårdsdrift.

Tallgrunnlaget er også svært lite (resistente E.coli i 7 av 8 av 644 prøver fra «økologisk lokalitet»). Og det høyeste enkeltfunnet av resistente bakterier var faktisk rundt en konvensjonell gård. Et betimelig spørsmål er hvorfor ikke dette ble nevnt?

Annonse

Det synes vi Veterinærinstituttet burde vært ærlig om. Særlig en rekke andre publikasjoner viser at det er mindre antibiotikaresistente bakterier i økologisk husdyrhold (Ôsterberg et al 2016; Schwaiger et al, 2008, Garmo et al, 2010).

I EU har de nå satt et mål om at en fjerdedel av maten som produseres skal være økologisk innen dette tiåret er omme. 14 organisasjoner, inkludert Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har krevd et tilsvarende mål om økologisk mat for Norge.

Mer økologisk gir ikke bare mindre antibiotikabruk, men også mindre klimautslipp og sprøytegifter, bedre dyrevelferd, og mindre skader på naturen og livsviktige insekter som bier.

Vi ønsker selvsagt alltid mer forskning velkommen. Men da må den også formidles presist.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet vil rekruttere «folkeforskere»