Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynets uvilje mot reform

Mattilsynet bør få nye, strenge reguleringer som hindrer deres ville ferd gjennom norske husdyrbruk, skriver Sven-Inge Johansen. (Arkivfoto)
Mattilsynet bør få nye, strenge reguleringer som hindrer deres ville ferd gjennom norske husdyrbruk, skriver Sven-Inge Johansen. (Arkivfoto)

Sven-Inge Johansen, Skien

Overgrepene mot pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås, Merete Støvring i Trøndelag og John Kjølen i Solør har ennå ikke fått en tilfredsstillende løsning. Mattilsynet har valgt å kjøre forbi i stillhet og fortsetter i sitt gamle spor uten å ta verken kritikk fra landets innbyggere eller revisjonsfirmaet KPMG, alvorlig nok.

Landbruksminister Bollestad har forsikret oss om seriøsitet i sakens anledning, mens virkeligheten viser at ingen forandring, men heller ingen forandringsvilje har kommet synlig opp til overflaten. Til og med alle forslagene til revisjonsrapporten, utarbeidet på oppfordring av mange engasjerte innbyggere og bønder over hele landet, ble lagt innerst i en skuff hos KPMG. Da het det plutselig at det var KPMGs eiendom og at de hadde retten til å bestemme over dette.

En ny kurs kan bare stakes ut hvis de som har blitt truffet av Mattilsynets hastige beslutninger, tas med i beslutningsprosessene. Det betyr at man ikke kommer utenom å ta opp gamle saker på nytt. I lys av fadesen med pelsdyrbonden Lauvås, kan både Støvrings og Kjølens sak tas opp igjen, for å finne en løsning som kan holde stand. Men også saken med sauebonden i Uvdal står uløst. Slik disse står i dag, er det en skam for både rettsvesen og statens gode navn og rykte. Det er kun løsninger, som alle parter godtar, som kan være veien å gå.

Hvis man går enkelthendelser etter i sømmene, ligner de nærmest hevnaksjoner fra laveste nivå til miljøer øverst i Mattilsynet.

Særlig en hendelse stikker seg ut: Å presentere en bonde en regning for å ha tvangsslaktet hennes besetning, er en frekkhet uten like, og har et nivå som en takk for sist, nærmest som en hevn. Det burde ikke ha funnet sted.

Også at Mattilsynet valgte å tvangsslakte John Kjølens oppegående dyr i 2019, står som en skamplett. Kjølen hadde kjempet en formidabel innsats for å få gårds- og dyredrifta opp på et akseptabelt nivå, etter den brutale tørkesommeren 2018. Istedenfor valgte Mattilsynet å holde fast i de gamle historier, flere sladderpreget, for å knekke en bedrift med historiske røtter.

Dette er hendelser man må ta tak i og rette opp. Kanskje burde man gå helt opp i toppen av Landbruksdepartementet og finne nye ledere som kan se på gamle knuter med friske øyne? Kanskje må en ny landbruksminister til for å føre an i opprydningen.

Mattilsynet bør få nye, strenge reguleringer som hindrer deres ville ferd gjennom norske husdyrbruk. Kan man ikke bruke egne inspektører, fordi disse er for innkjørte i en bestemt arbeidsstil, står kontrollinstansen for økologisk jordbruk, Debio, med fornuftige og godt skolerte inspektører der.

Jeg håper dette kan inspirere sentrale beslutningssteder til å gjøre et slag for landets bønder – de er grunnlaget for stabiliteten i det norske samfunn.

Neste artikkel

NJFF ber medlemmene melde fra om fugleinfluensa