Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruket jobber kontinuerlig med å forbedre dyrevelferden

Som svinebonde er jeg glad for at mange bryr seg om hvordan dyra har det, skriver svinebonde Solveig Utvik i Vestvågøy. (Foto: Marit Glærum)
Som svinebonde er jeg glad for at mange bryr seg om hvordan dyra har det, skriver svinebonde Solveig Utvik i Vestvågøy. (Foto: Marit Glærum)

Solveig Utvik, styremedlem i Nordland Bondelag

I siste tids debatt om dyrevelferd i svinenæringen har Dyrevernalliansen pekt på et viktig poeng: Det må stilles finansiering slik at gamle grisefjøs bygget for en annen tid, med et annet syn på husdyr, blir oppgradert.

Som svinebonde er jeg glad for at mange bryr seg om hvordan dyra har det. Jeg er glad for at vi har et Mattilsyn som fører tilsyn med dyrevelferden og veterinær som bidrar med rådgiving innenfor dyrevelferdsprogrammet.

Som forbruker ønsker jeg fortsatt å spise norsk kjøtt, og bidra til at norsk slakterinæring har nok råvare. Jeg ønsker ikke å spise kjøtt fra utlandet, produsert med betydelig høyere antibiotikabruk og både fraktet og produsert på en måte jeg ikke har mulighet til å sette meg inn i.

Annonse

Alle dyr i norsk landbruk skal behandles godt. Det er bondens ansvar. Årsmøtet i Norges Bondelag slår fast at dårlig behandling av dyr er uakseptabelt.

Landbruket er ei åpen næring. Det er bra at folk bryr seg om hvordan dyra har det og hvordan maten blir til. Vi bønder inviterer gjerne folk til å bli med oss i fjøset, for å vise at norske husdyr har et godt liv. Gjennom kunnskap og forståelse ønsker vi å bygge tillit hos forbruker.

Landbruket jobber kontinuerlig med å bedre dyrevelferden. Vi utvikler dyrevelferdsprogram for alle dyreslag, som et viktig verktøy for forbedringer i husdyrholdet. Dyrevelferdsprogrammene skal bidra til å løfte velferden for alle dyreslag, på tvers av regioner, gårder og produksjonsformer. Gjennom oppfølging av disse jobber ei samla næring med dokumentasjon, holdninger og kompetanseheving for bønder og andre som steller dyra.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at dyreeierne følger regelverket. Vi trenger et sterkt og kompetent Mattilsyn. Det er Mattilsynet som skal utføre tilsyn med dyrevelferden. Vi vil få fram et reelt bilde av dyrevelferden i norske fjøs, og er åpne for flere uvarslede tilsyn fra Mattilsynet. Vi ønsker en Stortingsmelding om dyrevelferd velkommen.

Vi vil fortsette dette viktige arbeidet, vi slutter aldri jobben med å forbedre dyrevelferden. Dette ble vedtatt av årsmøtet i Norges Bondelag 10. juni 2021.

Neste artikkel

Tid for ekstraomgangar