Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruk pluss kan bedre kulturminnevernet

Jeg eier tidligere Brandbu Prestegård, nå Rossmo Gard, og er svært opptatt av kultur og kunst. Jeg ser med skuffelse at regjeringen foreslår kutt på ti millioner kroner til kulturminnevernet.

Selv har jeg brukt betydelige ressurser på å redde Rossmo Gard fra totalt forfall. Jeg er overbevist om at mange private pådrivere med ressurser kan tenke seg å gjøre det samme. Det vil avlaste det offentlige.

Det må tilrettelegges for å motivere ressurssterke private interessenter. Dette kan muligens påskyndes, gjennom å fjerne noen terskler på vei mot beslutning om å kjøpe truede og verneverdige gårder.

Annonse

Landbruk pluss: Definer verneverdige bygninger, definer kriteriene for innvilgelse av unntak fra gjeldende lovgivning, opphev boplikt for denne gruppe prospekt, gi mulighet for oppheving av odel, fjern konsesjonsbegrensning og legg ligningsverdi lavt.

Med håp om at dere, til tross for politisk uvilje, finner gode ordninger for å bevare det mest grunnleggende i vår kulturarv.

Neste artikkel

«Venner av Aurlandsdalen» får Riksantikvarens kulturminnepris