Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klare forventninger fra Viken KrF til årets jordbruksoppgjør

Dagens situasjon med pandemi har understreket behovet for å øke selvforsyningsgraden i norsk landbruk, skriver Einar Kiserud. Bildet er fra Kråkstad i Nordre Follo kommune. (Foto: Karl Erik Berge)
Dagens situasjon med pandemi har understreket behovet for å øke selvforsyningsgraden i norsk landbruk, skriver Einar Kiserud. Bildet er fra Kråkstad i Nordre Follo kommune. (Foto: Karl Erik Berge)

Einar Kiserud, andre kandidat til Stortinget, Østfold KrF

Landbruket i Viken er mangfoldig og levende. Bønder fra Halden til Hallingdal jobber hver dag for å produsere sunn, trygg, bærekraftig og god mat til folket.

På flatbygdene på Østlandet brukes over 80 prosent av arealet til korn eller grønnsaksdyrking. Øverst i Hallingdalen dyrkes det mest gras. Fylkesårsmøtet i Viken KrF er tydelig på at dette er en fornuftig arbeidsdeling i norsk landbruk, samtidig som det er viktig at vi klarer å opprettholde variasjonen og mangfoldet i hele Viken for å møte utfordringene i morgendagens matproduksjon.

Et levende og allsidig landbruk i hele Viken er viktig også for det biologiske mangfoldet, for å øke kvaliteten på matjorda vår og for å skape korte ledd mellom matprodusent og forbruker.

Annonse

Dagens situasjon med pandemi har understreket behovet for å øke selvforsyningsgraden i norsk landbruk. Derfor er det utrolig viktig at vi klarer å holde alt areal i drift, og øke avlingene på arealene våre, gjennom økt fokus på teknikk, jordbiologi og ikke minst agronomi. De typiske familiebrukene er utrolig viktig for å holde jorda i drift. Variasjonen i skiftestørrelse er stor, og overalt i Viken finnes det jorder som er best egnet til gras, og beiteområder i utmark eller kulturlandskapet. Husdyra spiller en viktig rolle for å holde jord i drift i hele Viken.

De politiske løsningene, også innenfor landbruket, ligger ofte i sentrum, og det er veldig bra at landbruksminister Bollestad har dratt to gode jordbruksoppgjør i havn. Fylkesårsmøtet i Viken KrF forventer at landbruksministeren og jordbruksorganisasjonene fortsetter det gode samarbeidet og finner løsninger også i årets jordbruksoppgjør, med fokus på å prioritere familielandbruket og øke selvforsyningsgraden. Alle bønder fortjener å få styrket økonomien i årets jordbruksoppgjør.

Neste artikkel

Ærlighet varer lengst, Pollestad