Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke en bonde å miste

Blir det lenger mellom hver bonde nå, mister vi mye på veien, skriver Vegard Nils Smenes. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
Blir det lenger mellom hver bonde nå, mister vi mye på veien, skriver Vegard Nils Smenes. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Oppkjøpsordningen av melkekvoter er omdiskutert. Grunnfølelsen min er at vi ikke har en bonde å miste, vi trenger de som er igjen. Både for å holde ressursene i bruk og i god hevd, og for den viktige verdien av å ha kolleger rundt oss.

Det er trygghet i å være flere som deler samme kunnskap om stell av dyr, når det går godt og er trivelig, og spesielt om det butter imot og vi trenger hjelp. Blir det lenger mellom hver bonde nå, mister vi mye på veien.

Som matprodusenter har vi en av de viktigste yrkene blant alle. Det er ikke bare trygg og sunn mat vi produserer, vi produserer kulturlandskap, ringvirkninger av verdier og aktivitet i hele Norge – la oss fortsette med det!

Og basisen av all grovfôrproduksjon ligger i våre gras­arealer. Det er et ønske dypt i oss bønder om å holde jord og landskap i hevd. Jeg ønsker å slå et slag for dette, og kommer derfor med en klar oppfordring: Ikke selg melkekvoten, hvis det resulterer i at jorda går ut av drift!

Annonse

Det tar generasjoner å få jord i god hevd. Hvis en nå tar valget om å selge kvoten, og gården ikke har et alternativ produksjonsbehov for jorda, kan en risikere at jorda til slutt blir liggende brakk.

Om noen i denne omgangen ønsker å avvikle drifta, bør dette være på gårder som har grunnlag for å starte annen produksjon, med korn, frukt eller grønnsaker.

På gårder der grovfôr er eneste mulige produksjon, og brukeren nærmer seg pensjonsalder eller av annen grunn ønsker å avslutte bondeyrket, få ungdommen inn i næringa.

Det være seg egne barn eller om en legger gården ut for salg og på den måten gir andre muligheter for å bygge videre på det en har skapt og forvaltet. Stå på kjære bønder og kolleger, med ønske om et godt år i verdens viktigste yrke!

Neste artikkel

Med Tine-bilen mot Folgefonna