Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem har ansvaret?

Ved å skrive en avtale nå, forhindres en fri diskusjon i Stortinget om situasjonen i næringa. Hvem har ansvaret, spør Dag Fossen? (Foto: Karl Erik Berge)
Ved å skrive en avtale nå, forhindres en fri diskusjon i Stortinget om situasjonen i næringa. Hvem har ansvaret, spør Dag Fossen? (Foto: Karl Erik Berge)

Årets jordbruksoppgjør forsvant opp i korana. Det å bli prioritert betyr knapt å få kostnadsdekning, men det er en jo vant til.

Det er ikke vanskelig å forstå at jordbruket ikke kan få sin rettmessige plass økonomisk sett, når leder av Tine, Marit Haugen, jubler for at melkeprisen ikke økes. Hun er jo ikke den eneste av våre ledere som ikke ønsker prispåslag. Det er de jo alle imot. Nevn et styremedlem i en av våre samvirkebedrifter som ønsker prispåslag? Er det da noen av disse som krever endringer i WTO-avtalen, som lager et tollvern som stenger for prisøkninger?

Det er nå 40 år siden Amund Venger sikret oss dette tollvern. Kanskje det var på tide med en inflasjonsjustering? Er det bare presidenten i USA som ser at en del internasjonale avtaler må reforhandles? Skjønt kronas fall har forbedret vårt tollvern betraktelig. Norsk korn er for eksempel nå billigere enn verdensmarkedet. Men det skal ikke utnyttes.

Nei, forfallet blant våre ledere er så stort at det bare er trist. Hva skal vi med ny regjering i 2021, dersom en ikke har virkemiddel for å gjøre noe? Hvem skal lage nye virkemiddel når intet kreves?

Annonse

Selv om det er den manglende kostnadsdekning og etterslepet i næringa som betyr noe, reagerer jeg mest på det språket som nyttes. Tenker de tre, Bollestad, Bartnes og Hoff, på hvordan de framstår og oppfattes.

Det sies at det skapes trygge og avklarte vilkår, sikkerhet for næringa i en vanskelig tid, sikkerhet for matproduksjon. Ja, fyll på med fine ord. Hva betyr det? Ingen verdens ting. Denne avtalen endrer og sikrer ingenting. Alt surrer videre. Du får verken mer eller mindre korn ved å legge på kiloprisen til bygg 10 øre. Er innhøstingsproblemene i grøntsektoren blitt bedre? De ekstraordinære kostnader knyttet til korona på kraftfôr dekkes ikke opp. Ja, Nortura nekter å utbetale avtalefestede og årsmøtevedtatte utbetalinger pga. korona, men en har ikke diskutert temaet i jordbruksforhandlingene.

Har en avtale om nye forhandlinger om en tiltakspakke? Eller er det så at en er fornøyd med 25 kroner til beite i utmark og noe til dekkvekst om høsten? Kan ingen skille mellom smått og stort?

I fjor inngikk en avtale uten å ta høyde for kostnadene med nedskaleringen av melkeproduksjonen, noe som i etterkant gjorde avtalen til et minus. Ja, faktisk er inntektsvekst over flere år nullet ut i løpet av 2019, og nå har en forbigått utgifter som ligger åpent i dagen. Kraftfôrprisen stiger hver 14. dag.

Stortinget har svidd av nærmere 1000 milliarder på kort tid. Mens jordbruket ikke er i stand til å fremme et eneste enkelt krav; kostnadsdekning. Ved å skrive en avtale nå forhindres en fri diskusjon i Stortinget om situasjonen i næringa. Hvem har ansvaret? Alle vi som i en eller annen sammenheng er medlemmer i landbrukets organisasjoner.

Det er vi som møter på kretsmøter og stemmer over valg til kretsstyret, mens valg av de sentrale folkene knapt blir nevnt med et ord. Dette betyr at alt vil fortsette som før, for ingen nød tvinger folk til handling. Det betyr også at denne tafatthet vil smitte over på politiske partier og intet vil skje etter 2021. Eller finnes det noen i Sp som kan få til mer enn alle landbrukets organisasjoner til sammen?

Neste artikkel

Forventer at strømpris-veksten nå blir forhandlet om