Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grove feil om jødisk slakt

Faksimile fra Bondebladet nr. 7.
Faksimile fra Bondebladet nr. 7.

Dette innlegget er skrevet av:

Rolf Golombek, leder av Det Mosaiske Trossamfund

Joav Melchior, rabbinere i Det Mosaiske Trossamfund

Leif Knutsen

Den 13.02.2020 har Bondebladet en artikkel der det fremgår en rekke grunnleggende feil om shechita, altså slakt i henhold til jødiske regler om mat, kashrut. Resultatet er en ytterst fordomsfremmende «nyhetssak».

Det inngår intet religiøst ritual i shechita – alle kravene er praktiske. Det skal kun foretas av en spesielt trenet fagmann (shochet) med en kniv (chalaf) som er spesielt utformet til formålet og hyppig og nøye kvesset. Det foretas ett raskt kutt (uten å nøle, stikke, bomme, hogge, eller rive), slik at dyret umiddelbart og ugjenkallelig mister bevissthet.

Om det foregår det minste avvik, er kjøttet ikke kosher og kan ikke spises. En god innføring i shechita er å finne her https://www.shechitauk.org/.

Annonse

Temple Grandin, en ubestridt ekspert på dyrevelferd, har observert slakt av flere tusen storfe med shechita og konkluderer med at metoden er human og at selve kuttet fremkaller en reaksjon tilsvarende vaksinesprøyte hos dyret.

Det må bemerkes at all slakt av varmblodige dyr i Vesten foregår ved avblødning. Det Bondebladet omtaler som «bedøvelse» er i virkeligheten å slå dyret i svime før avblødning gjennom metoder som har urovekkende høy feilprosent. Det føles sikkert bedre å omtale «bedøvelse» i forkant som mer humant, men om man faktisk bryr seg om dyrets velferd, stiller det seg annerledes.

Jødedommen har i tillegg krav til dyrevelferd som er langt strengere enn norsk lovgivning: dyr skal være friske og uten lyte før de kan slaktes; en bonde skal fôre sine dyr før han/hun selv spiser; det er forbudt å påføre dyr smerte; m.m. Shechita er motivert ene og alene ut fra dyrevelferd.

Industriell slakt er problematisk på måter som burde bekymre jøder så vel som ikke-jøder, og vi konstaterer at det å drepe for å spise alltid er betenkelig. Den enkleste måten å holde kosher på er derfor å være vegetarianer, og dette regnes av mange praktiserende jøder som den ideelle levevei.

Det heller ikke slik at slakting uten bedøvelse er forbudt i Norge. I tillegg til samenes praksis med krumkniv, så er jakt, forbudt i jødisk tradisjon, utbredt i Norge: Omtrent 30 000 elg, 43 000 hjort, 4 500 villrein – anslått til 5 800 tonn slaktevekt blir skutt med rifle hvert år, i tillegg til 180 000 ryper med hagle. Ifølge nina.no er andelen skadeskutte dyr på over 3 prosent.

Likevel slår Bondebladet opp fem tonn kjøtt til en nasjonal minoritet som et «kulturproblem».

Lovgivningen om shechita har en lite ærefull historie i Norge. Forskning fra bl.a. Andreas Snildal viser at debatten på 20-tallet var preget av utpreget jødefiendtlig retorikk som, i likhet med artikkelen vi her besvarer, viste liten interesse for fakta og mange antakelser om religiøse skikker.

Vi forundres over at Bondebladet velger å ta opp denne tvilsomme arven.

Neste artikkel

Pass på halsbandene på dyr i vekst