Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gi lamma, bonden og klimaet ei hjelpende hånd

Lamminga, «vårens vakreste eventyr», er rett rundt hjørnet for noen og for andre er den allerede i full gang. Dette eventyret vil gi ca. 1,8 millioner nye lam i år – fra sauebesetninger i hele landet. Lamming krever mye arbeidsinnsats, og koronasituasjonen gjør det vanskelig å få tak i nødvendig arbeidskraft fra utlandet.

Lamminga er ei anstrengende tid og krever bonden sin oppmerksomhet 24 timer i døgnet, sju dager i uka i flere uker. Dette er en jobb vi dessverre ikke har arbeidskraft til her i landet, og det er behov for utenlandsk arbeidskraft. Det er forståelig at ikke hvem som helst kan ta seg fri fra jobb, eller av andre grunner ikke har mulighet til å sette av flere uker på våren hvor de kan hjelpe til i lamminga. Men da er det viktig at bonden kan få hjelp på andre måter. For mange er utenlandsk arbeidskraft i lamminga helt nødvendig for å komme igjennom denne perioden – til det beste for dyra og for bonden.

Utenlandsk arbeidskraft er ikke en selvfølge nå med strengt smittevern og reiserestriksjoner. Samtidig gir dette mange nordmenn en mulighet å lære om norsk sauehold og matproduksjon innenlands for dem som ønsker det. Her kan du få et innblikk i bondens hverdag og gi et viktig bidrag til norsk matproduksjon.

Norsk sauehold gir oss så mye mer enn bare kjøtt. Sau og lam bidrar til landskapspleie i fjell og utmark, bevaring av naturmangfoldet og ikke minst en fantastisk råvare i sau og lam. Saueholdet i Norge er bærekraftig matproduksjon basert på norske råvarer: Sau/lam spiser 88 prosent grovfôr og 96 prosent av alt fôr de spiser er produsert av norske råvarer (Animalia).

Annonse

Landbruket har stort fokus på klima og bærekraft, og Norsk Sau og Geit (NSG), interesseorganisasjonen for norske småfebønder, jobber nå for å redusere metanutslippet fra sau. Velg kjøtt fra småfe neste gang du skal kjøpe kjøtt, så bidrar du også til en bærekraftig matproduksjon.

Vi oppfordrer alle som kan og vil bidra til å ta kontakt med en sauebonde de kjenner. Spør om de trenger fri noen timer – alle timer hjelper. Vi oppfordrer også videregående skoler, spesielt innen naturbruk, om å legge praksisen nettopp til sauefjøset i lamminga denne våren. Dette er en god arena for læring, samtidig som elevene kan hjelpe sauebonden i ei krevende tid. Norske bønder er gode på smittevern, både for mennesker og dyr. Her er en mulighet til å hjelpe både lamma, bonden og klima.

Neste artikkel

Sauegolva må sjekkast nøye