Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går vi for langt i klimapolitikken?

Bøndene i Nederland har protestert kraftig mot regler som går på en reduksjon av nitrogen med 50 prosent innen 2030. Nitrogen anses i forbindelse med kunstgjødsel å være en klimagass.

Det er ikke bare i Nederland regjeringen vil gjøre et grep, også i Canada er en plan på gang – for å redusere gjødselutslippene med 30 prosent. Canadas skal nå sine mål for utslippsgasser. Men 30 prosent reduksjon i gjødselbruken vil sannsynligvis bety lavere avlinger, mindre i inntekt – dyrere matvarepriser for den jevne mann og kvinne.

Er det en sammenheng i dette? Matproduksjonen risikerer en smell på grunn av nitrogen, mens karbondioksid (CO2) i en årrekke har vært oppgitt å utgjøre en fare – karbondioksid, en forbindelse mellom karbon og oksygen som begge er viktig for alt levende. Sol-energien er også betydningsfull, men her har Bill Gates gått i spissen for forskning som går på kalke stratosfæren for å dempe solbestråling. Fotosyntesen kan dessuten nevnes, der plantene tar opp C02 og vann mens energi fra sola binder hydrogen og karbon – på samme tid frigis oksygengass.

Annonse

Det synes her som at viktige bestanddeler for livet utsettes for begrensninger av vestlige regjeringer. Er det virkelig klokt? Det er ikke vanskelig å forstå at mange er bekymret for klimaendringer og miljøødeleggelser, det har vært et stort fokus i flere tiår. Men om en begrenser matproduksjon, livets byggesteiner og sollys kan en stå overfor andre bekymringer.

Det hadde vært fint om bondeorganisasjoner kom på banen og tok et ansvar for en debatt knyttet til denne problemstillingen. Går vi for langt i klimapolitikken?

Neste artikkel

Rapport: Sjømatnæringa har større utslepp enn luftfarten