Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår kvotesalgordning

John Skregelid foreslår et system som gjør at de som vil selge melkekvoten sin, får selge, og bønder som vil kjøpe kvote, får kjøpe.

– Når man først har tatt den vanskelige avgjørelsen om å selge kvoten, men ikke får lov, er det sikkert som å få et slag i trynet, tror John Skregelid. Foto: Privat
– Når man først har tatt den vanskelige avgjørelsen om å selge kvoten, men ikke får lov, er det sikkert som å få et slag i trynet, tror John Skregelid. Foto: Privat

Melke- og storfebonde John Skregelid i Flekkefjord intervjues av Bondebladets journalist Linda Sunde.

Påmeldingene til å selge melkekvoten har strømmet inn til Landbruksdirektoratet siden den ekstraordinære salgsrunden startet 2. januar klokka 12.

I noen regioner gikk det svært fort å fylle opp kvotemengden Bondelaget og staten ble enige om.

I Østfold og Vestfold, Oslo og Akershus og Telemark havnet man på venteliste dersom man ble registrert med påmeldingstiden 12.03.

I disse regionene er det mange som ønsker å selge kvoten sin, men som ikke får lov, med dagens system.

Det er det også i region Agder, der melkebonde John Skregelid bor.

Koble selgere og kjøpere

Nå lanserer han et forslag:

De som ønsker å selge kvoten sin, melder nå inn ønsket salgsvolum til Landbruksdirektoratet. Dermed får staten full oversikt over hvem som ønsker å selge, og hvor mye. Staten bør også gå ut og be kjøpere melde sin interesse, mener han.

Deretter må disse kobles.

– Staten må ta den kvotemengden de skal ha, og deretter fordele resten av kvotene som er til salgs, til dem som vil kjøpe i samme region, til samme pris som staten betaler. Dette er en god ordning. Da opprettholder du volumet i distriktene. De som har bestemt seg for å selge, får selge, og de som vil kjøpe, får kjøpe, sier han.

Fast pris

Dagens ordning har ulemper som kan fikses, mener han.

– Problemet er at ordningen rammer urettferdig, sier han.

Han viser til artikkelen om Harald Vataker i forrige Bondeblad. Han ble sekunder for sen etter at Landbruksdirektoratets link ikke fungerte når den skulle.

Uansett hva som er grunnen, er det mange som står på venteliste for å få selge kvoten sin.

Skregelid tror det kan være hardt for de som først har bestemt seg for å slutte med melk, å få beskjed om at de ikke kan selge kvoten i år.

– Det er sikkert veldig vanskelig. Det har sikkert vært en tung beslutning. Når de først har tatt den, og ikke får lov, er det sikkert som et slag i trynet, tror Skregelid.

Annonse

Med hans forslag kan bøndene som vil, få solgt kvoten sin nå, så sant det er kjøpere i regionen.

Samtidig kan bønder som trenger mer kvote, få kjøpt det.

Kvoten vil bli beholdt i samme region som den har vært.

Ordningen han foreslår, har enda flere fordeler, mener han: Prisen vil være fast, og den samme som staten betaler.

– På den måten slipper du prisjaget og at bønder byr opp prisen for hverandre. Det er også en god pris å selge for, for selger, når han får selge hele kvoten til den prisen. Tidligere har staten tatt 20 prosent, og prisen til staten har vært som en gi-bort pris, 2,50 kroner. Da ble gjennomsnittsprisen lavere enn nå, sier han.

Vil beholde distriktskvotene

Om bøndene som ønsker å selge, må vente til en senere runde, regner han med at staten vil trekke inn eksempelvis 20 prosent av kvoten.

– Da forsvinner en del kvote fra hver region, bemerker han.

Han ønsker at distriktene skal beholde sine andeler av melkeproduksjonen i Norge.

Han har hørt forslag om at siden Agder vil selge for mye melkekvote, mens nabofylket Rogaland ikke har fylt kvoten sin ennå, kan kvote flyttes til Rogaland.

– Det er jeg imot, for da svekker du distriktene, sier Flekkefjæringen.

Oppfordrer til diskusjon

Selv ønsker Skregelid å kjøpe kvote.

– Jeg har akkurat bygd fjøs. Kvoten min er 380 000 liter. Jeg har avtale med en om å kjøpe 20 000 liter, men jeg kunne kjøpt 70 000, sier han.

– I fjor kunne jeg kjøpt kvote, men da var det litt panikk. Ingen visste hvordan ordninga ville bli. Det var høye priser, de gikk over 19 kroner for literen. Det kan vi unngå nå, om vi selger til fastpris, sier han.

Nå håper han de som bestemmer, er villige til å tenke nytt.

– Landbruksdirektoratet og Norges Bondelag bør gå sammen og finne løsninger. De bør absolutt sette seg ned og diskutere dette, sier John Skregelid.

Neste artikkel

Gjennomslag for Tine