Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ett av tre rødgrønne partier har levert en forpliktende opptrappingsplan

SV har, som eneste rødgrønne parti, levert et konkret forslag om en fireårig forpliktende opptrappingsplan i jordbruket, skriver Dag Fossen. (Foto: Michael Brøndbo)
SV har, som eneste rødgrønne parti, levert et konkret forslag om en fireårig forpliktende opptrappingsplan i jordbruket, skriver Dag Fossen. (Foto: Michael Brøndbo)

Før vi begynner å juble over merknader fra de rødgrønne partiene til jordbruksoppgjøret, vil jeg anbefale en nøyere gjennomgang av alle merknader og forslag til vedtak.

Hopp over alle uvesentligheter om beitetilskudd, setring og annet smårusk, plassert der av en eller annen som ikke skjønner forskjell på stort og smått, viktig og uviktig. Se på de store viktige ting. Sammenlign gjerne med forslag til vedtak som ligger på Bondebladets arkiv, under tittelen: «Forslag til merknader til jordbruksoppgjøret 2021».

Komitemerknadene oser av manglende samordning og prioritering. Dette må forhåpentlig skyldes tidsnød, snarer enn manglende kunnskap, skjønt det er ikke godt å vite.

Jeg kunne tatt opp flere punkt, men skal bare ta for meg to eksempler. Med vedtakene på Bondetinget i bunn, greier en to dager seinere ikke å samordne de tre partier om en fireårig forpliktende opptrappingsplan på inntekt. SV foreslår dette som et forslag til vedtak, jfr. forslag nr. 49.

Arbeiderpartiet støtter ikke dette, med den begrunnelse at dette ikke står i deres partiprogram, jfr. uttalelse fra Nils Kr. Sandtrøen til undertegnede. Det skal etter min mening bli vanskelig å drive landbrukspolitikk, hvis alt må stå i partiprogrammet først.

Annonse

Sp støtter ikke SV sitt forslag om en fireårig opptrappingsplan. Deres begrunnelse må synes enda mer underlig, da Sp på side 24, som en merknad, skriver: «… mener det er behov for en opptrappingsplan for å styrke inntektene og mener dette er grunnleggende for å nå målene som er fastsatt i jordbrukspolitikken.»

Denne merknad følges ikke opp som forslag til vedtak, og en velger ikke å støtte SV sitt forslag. Snakk om å sende hilsen om god jul og godt nytt år! Helt uforpliktende prat som vi har hørt i mange år. Det de tre partiene er enige om, er å tette inntektsgapet. Har du hørt det før.

Ja, Sp vedtok det f.eks. på sitt landsmøte i 2011. Hva skjedde med det? I 2012 brøt et samlet jordbruk forhandlingene med den rødgrønne regjeringa. Hva er nytt nå?

Alle har snakket om dette i snart 30 år. Vil noen forplikte seg? Bare SV, forklar det, den som forstår. Annet eksempel er partienes oppfølging av bondeopprøret21. Her er flere fine formuleringer om totalkalkyle, inntektsnivå, egenkapital mm, men les nøyere.

Det er analysering, vurdering og utredning. De tre patiene har ikke bestemt seg for nivå. De har ikke bestemt seg når det gjelder muligheten av å la jordbruket beholde produktivitetsframgangen osv. Alt er bare til utredning, så får vi se.

Konklusjon: Et av tre partier har levert et konkret forslag om en fireårig forpliktene opptrappingsplan.

Resten er mye fint prat , som kan bli til noe, eller som kan renne ut i sanden, slik vi er vel vant med.

Neste artikkel

Fylkesleiar heisa flagget for regjeringserklæringa