Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Erna Solberg bør ikke gjenvelges

Solberg-regjeringen har hele tre ganger utnevnt sittende statsråder til høye embetsstillinger, i strid med Stortingets forordning som slår fast prinsippet om at en sittende regjering ikke skal kunne utnevne egne medlemmer til høytstående stillinger den dagen de forlater politikken, skriver Olav Bjotveit. (Foto: Anders Sandbu)
Solberg-regjeringen har hele tre ganger utnevnt sittende statsråder til høye embetsstillinger, i strid med Stortingets forordning som slår fast prinsippet om at en sittende regjering ikke skal kunne utnevne egne medlemmer til høytstående stillinger den dagen de forlater politikken, skriver Olav Bjotveit. (Foto: Anders Sandbu)

Det er mange grunner til at statsminister Erna Solberg (H) ikke bør gjenvelges i høstens stortingsvalg. Jeg vil nevne noen konkrete eksempler som tilsier at hun ikke bør få fornyet tillit.

Avvikling av pelsdyrnæringen. I januar 2017 programfestet Høyre at pelsdyrnæringen skulle vernes. Pelsdyrnæringen jublet og investerte i nye bygninger m.m. Ett år senere hadde Høyre skiftet mening og fikk vedtatt lov om avvikling av næringen, etter press fra Venstre, jf. Jeløy-erklæringen. Dette innebar avvikling av 500 arbeidsplasser i distriktene. Pelsdyrbøndene følte seg sveket av Høyre som liker å framstå som pådriver for sysselsetting og næringsutvikling. En simpel handling som svekker tilliten til landets øverste ledelse.

Utøvelse av maktarroganse. Solberg-regjeringen har hele tre ganger utnevnt sittende statsråder til høye embetsstillinger, i strid med Stortingets forordning som slår fast prinsippet om at en sittende regjering ikke skal kunne utnevne egne medlemmer til høytstående stillinger til den dagen de forlater politikken.

Disse tre personene er i tillegg til regjeringskollegaer, også Solbergs partifeller. Jeg betrakter dette som uetisk og uakseptabelt. Disse tre personene er:

I 2014 ble daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) utnevnt til fylkesmann, det som nå heter statsforvalter, i Troms og Finnmark. I 2018 fikk sittende helseminister Bent Høie (H) det tilsvarende embetet i Rogaland. Han blir statsforvalter i hjemfylket den dagen han går av i politikken.

Fiskeridirektør. Den tredje regjeringskollegaen som fikk en gylden fallskjerm, er sittende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som høsten 2020 ble utnevnt til statens nye fiskeridirektør.

Annonse

Den siste utnevnelse ble tatt opp av både Sivilombudsmannen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og stemplet som både feilaktig og grunnløst.

Denne udemokratiske praksisen vitner om kameraderi og maktarroganse som bidrar til å undergrave den allmenne tillit til de folkevalgte.

Brudd på smittevernreglene. Den saken som har fått mest media oppmerksomhet, er Erna Solbergs feiring av sin egen 60-års dag på Geilo tidligere i år.

Der presterte hun å bryte korona-smittevernreglene som hun selv hadde vært med på å vedta, med andre ord en kriminell handling og dårlig eksempel til etterfølgelse.

Spørsmålet en må stille seg: Kan en stole på en regjeringssjef som gjør seg skyldig i disse feilgrepene? Svaret må bli nei, og det betyr at velgerne må stemme på et annet parti enn Høyre til høstens valg. Mitt forslag er Senterpartiet.

Neste artikkel

– Jeg har gjort denne jobben som enhver jobb