Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er dette troverdig, Nortura?

Pessimist: I forbindelse med Norturas påståtte planer for Otta-anlegget er jeg dessverre svært pessimistisk, skriver Hans Schwencke. (Foto: Anders Sandbu)
Pessimist: I forbindelse med Norturas påståtte planer for Otta-anlegget er jeg dessverre svært pessimistisk, skriver Hans Schwencke. (Foto: Anders Sandbu)

Nortura er på banen med nye «planer» for Otta-anlegget. I diverse medieoppslag har det kommet fram at Nortura ønsker å satse 14 millioner på å utvikle et nytt «produksjonskonsept for foredlete produkter til dagligvarehandelen» i lokalene der slakteriet er i dag. Hmm, hvor kom de millionene fra?

Det er fremdeles mer enn uklart hva som ligger i planene, men det er snakk om oppstart «høsten 2020». I tillegg skal anlegget huse lokaler for nødslakting og produksjon av dyremat, og det åpnes for at lokale interessenter kan få leie lokaler til produksjon av lokalmat. Dette skal på sikt kunne gi opp mot 35–40 arbeidsplasser. Dette høres jo forlokkende ut!

En pessimist er definert som en optimist med lang erfaring. I forbindelse med Norturas påståtte planer for Otta-anlegget er jeg dessverre svært pessimistisk.

Nortura har tydelig dokumentert dårlige økonomiske resultater de siste åra, og har forsøkt gjennom sentralisering å øke produktiviteten. Var ikke en av årsakene til den nylige nedleggingen av Terina på Lillehammer og flytting av hele produksjonen til Rudshøgda nettopp å kutte mye unødvendig logistikk og transport av råstoff? Og nå skal dere utvikle Otta? Jeg trodde faktisk at dere ønsket å kvitte dere med hele anlegget?

Hvor skal råstoffet til produksjonen av «dagligvareproduktene» komme fra? Blir det snakk om at storfe fra Nord-Gudbrandsdal (som i dag slaktes på Otta) og andre rødt-kjøtt dyr skal kjøres til Rudshøgda for slakting, for deretter å frakte slaktene tilbake til Otta for foredling og så frakte de foredlete produktene tilbake til Rudshøgda for videre distribusjon? Tror dere faktisk på dette selv? Hvorfor ikke utvikle Otta-anlegget både som slakteri, nedskjæringsbedrift og produksjonsbedrift, med nærhet til husdyrproduksjonen?

Annonse

Skal råstoffet til dyremat kjøres land og strand rundt til Otta for foredling, for deretter å transportere ferdigproduktet tilbake til Rudshøgda for videre distribusjon? Forventer man at de lokalmatprodusentene som allerede fins i Gudbrandsdalsmat, og som i dag har egne produksjonslokaler, skal inn i Otta-anlegget og betale leie?

Har Nortura beregnet kostnadene ved videre drift av lokalene på Otta kontra en videreføring av slakteriet slik det er i dag? I samband med nedleggelsesvedtaket var det snakk om en årlig innsparing på 30 millioner kr, men det ser ut til at summen blir atskillig mindre?

Forventer Nortura, i forbindelse med det «grønne skiftet», at forbrukerne skal ha tillit til Nortura som nyskapende innen klimatiltak, når det nå satses på økte transportavstander, både for dyr, råstoff og ferdigprodukter? Forventer dere at samvirkemedlemmene skal fortsette å være lojale, uansett hva dere finner på?

For å si det rett ut – dette lukter det tåkelegging av. At Nortura er livredd for et nytt slakteri er fullt forståelig, og jeg er sikker på at de har undervurdert det raseriet og engasjementet som har utviklet seg lokalt. Ved å komme med «alternative planer» forsøker de å skape inntrykk av at de tar ansvar, men jeg mistenker at den løsningen som er foreslått kun er et kortvarig «prosjekt» uten framtidsmessig økonomisk ryggrad. Det beste for Nortura er å skape størst mulig usikkerhet hos leverandørene, og ja, det er dem det står på om det blir et Gudbrandsdal Slakteri).

Og jo lengre tid det går før de alternative planene ser dagens lys, jo bedre for Nortura ved at de svært kvalifiserte medarbeiderne som i dag jobber ved Nortura Otta i løpet av sommer/høst må skaffe seg nytt arbeid. For svært mange vil det si at de enten må pendle langt eller flytte, og dermed bli uaktuelle for et eventuelt konkurrerende anlegg.

Jeg sitter naturlig nok ikke på noe fasitsvar, men jeg håper fremdeles i det lengste på at flest mulig tar til fornuften og sørger for en tilfredsstillende og ikke minst VARIG løsning for Gudbrandsdalen.

Neste artikkel

Nortura sier nei til ny sauestrategi