Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyretragedier og objektive fakta

Det har vært flere dyretragedier i Norge de siste ukene. Er Mattilsynet og politiet presise nok i sin framferd i slike saker, spør Sven-Inge Johansen. Foto: Johan Arnt Nesgård
Det har vært flere dyretragedier i Norge de siste ukene. Er Mattilsynet og politiet presise nok i sin framferd i slike saker, spør Sven-Inge Johansen. Foto: Johan Arnt Nesgård

Nok en dyretragedie kommer fram i mediene, denne gangen på en gård i Gudbrandsdalen fredag 13. januar. Ifølge NRK endte det med at 100 griser ble avlivet på stedet.

Politiet har startet etterforskning og krimteknikere er på gården. Bonden er anmeldt og blitt av hørt av patruljer på stedet.

Det høres voldsomt ut, nesten i overkant voldsomt ut.

Videre heter det, hos NRK, at gårdbrukeren er veldig lei seg og at han erkjenner brudd på dyrevelferdsloven og har blitt tatt hånd om av helsevesenet.

Annonse

Når vi vet fra andre land, som Nederland, at bondenæring er under press, så må det være lov å spørre om Mattilsynet og politiet er presise nok i sin framferd.

Hvilke kriterier opererer de etter når en slik krise oppstår? Og har Bondelaget eller medbønder fått inn noen meldinger i forkant om dårlig dyrehold? En ville tro at kollegaer i bransjen, eller de som måtte besøke gården i forbindelse med profesjonelle oppdrag, ville merke seg noe negativt i forkant.

Opplevelsen en får nå er at Mattilsynet og politiet styrer det meste alene, og at dyrene i bildet slaktes over en lav sko. Det er lett å tenke at det krisemaksimeres, alt etter hvilke kriterier det jobbes etter.

Uansett bør Bondelaget og bønder i Norge sette krav til myndighetene om at de dokumenterer sin virksomhet, slik at vi faktisk blir trygge på at de ikke overdriver. En vet fra andre bransjer at byråkrater og lovens voktere lett får blod på tann.

Neste artikkel

Over halvparten brøt regelverket