Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det er maten vi lever av

Det er viktig å styrke norsk matproduksjon og øke selvforsyningsgraden til 50 prosent innen 2030, slik det står i Hurdalsplattformen til regjeringa, skriver Olav Bjotveit. Foto: Stian Eide
Det er viktig å styrke norsk matproduksjon og øke selvforsyningsgraden til 50 prosent innen 2030, slik det står i Hurdalsplattformen til regjeringa, skriver Olav Bjotveit. Foto: Stian Eide

Matmangel og hungersnød har ført til dramatiske konsekvenser for menneskeheten i form av revolusjoner, flyktningstrømmer, folkevandringer, kulturunderganger og sultedød.

Med klimaendringene som følge av den globale oppvarmingen, får vi mer ekstrem tørke og ekstrem nedbør som ødelegger matproduksjonen og fører til økt hungersnød.

FNs klimapanel offentliggjorde en rapport tidligere i år der man anslår at 143 millioner mennesker sannsynligvis blir drevet på flukt som følge av oversvømmelse og tørke. Røde Kors anslår at 20 millioner mennesker på Afrikas horn kommer til å sulte i hjel grunnet ekstrem tørke og avlingssvikt.

Som resultat av avlingssvikt, har matvareprisene økt dramatisk. Dette rammer fattige land som er avhengig av matimport. Prisene på den internasjonale matvaremarkedet er nå det høyeste siden 2011, syner prisindeksen til FAO, FNs matvareorganisasjon.

Annonse

Dette er del av en trist utvikling. Fra tusenårsskiftet gikk tallet på sultende og underernærte i verden stødig nedover i en god del år, og det så ut til at målet om å utrydde sulten i verden kunne være innen rekkevidde.

Men i 2015 begynte tallet på underernærte så vidt å øke igjen, og da pandemien kom i 2020, grep sulten for alvor om seg. Det året var nesten ti prosent av befolkningen i verden underernærte, ifølge tall fra FN, tilsvarende 770 millioner mennesker. I år ligger prisøkningen på mat an til å sende langt flere under sultegrensen.

Sett på denne bakgrunn er det viktig å styrke norsk matproduksjon og øke selvforsyningsgraden til 50 prosent innen 2030, slik det står i Hurdalsplattformen til regjeringa. Dette krever et sterkt jordvern og at bøndene får en økonomi som gjør det attraktivt å produsere mat, som er verdens viktigste vare.

Neste artikkel

Ung bonde roper avgiftsvarsko