Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den store misforståelsen?

La oss heller diskutere løsninger fremover, og ikke grave oss ned. Jordbruksoppgjøret er årlig, akkurat som våronna, skriver Bodhild Fjelltveit og John-Erik Skjelnes Johansen, styremedlemmer i Bondelaget. (Foto: Karl Erik Berge)
La oss heller diskutere løsninger fremover, og ikke grave oss ned. Jordbruksoppgjøret er årlig, akkurat som våronna, skriver Bodhild Fjelltveit og John-Erik Skjelnes Johansen, styremedlemmer i Bondelaget. (Foto: Karl Erik Berge)

Vi er mange som har meninger om årets jordbruksoppgjør og om utviklingen av lønnsomheten i landbruksnæringa den siste femårsperioden. Det være seg med og uten regn, tørke eller korona. Det virker også som om at flere mener jordbrukets forhandlingsutvalg ikke hentet ut nok forståelse fra Regjeringen i årets forenklede forhandlinger. For det er nettopp det forhandlingene var; forenkla.

De begrensede grunnlagstallene som ble publisert for noen uker siden var dystre, og gjorde også at vi som faglag ikke kunne levere noe ordinært krav til staten, eller kjøre et ordinært jordbruksforhandlingsløp. Vi startet «våronna» med å sondere terrenget, og gikk inn i forenklede forhandlinger med staten, uten ordinære krav eller tilbud, der jordbrukets ambisjoner på vegne av næringa kommer tydeligst frem. Alternativet var ingen forhandlinger denne våren og ingen prisjusteringer 1. juli.

Alle som driver våronnarbeid vet at man ikke høster når man sår. Årets oppgjør ble ikke avlyst, men endte med at vi valgte å så i gjenlegget, og et samlet jordbruk signerte avtale. Mangt kunne også vært sagt om avtalen, men er det noe vi med sikkerhet vet, så er det at det er mye arbeid i et gjenlegg, om det skal gi god avkasting neste år. Åkeren ble ikke liggende åpen!

Annonse

I disse annerledesukene vi har lagt bak oss, har stadig nye oppdaget viktigheten av å være selvforsynt med mat. Det viser seg at det ikke bare er å sette i gang 3d-printeren når kjøledisken er tom og grensene stengte. Vi bønder vet dette, og har sagt det lenge, Bondelaget jobber for bedre vilkår til næringa vår, hver eneste dag.

At det i det hele tatt er gjennomført forenklede forhandlinger i år, ligger det nøye analyser og avveininger bak. Etter vårt syn viser det at forhandlingsutvalget, og laget, tar ansvar og viser ledelse! At den jobben, og det ansvaret nå snus til tidenes svik, er for oss ikke annet enn å skyte på lagkamerater underveis i løpet!

«Med beina på jorda», står det på t-skjorta vår. Eller kanskje burde det stått: «Sett beina på jorda, og se hvordan landskapet rundt deg ser ut». Hvem har vi forhandlet med de to siste regjeringsperiodene? Hvilken politikk har vært ønsket fra motparten? Hvordan har vekstsesongen vært? Som næringsorganisasjon må vi forholde oss til den regjeringen vi til enhver tid har. Det er jobben vår, uavhengig av om vi kunne ønsket oss noen andre.

Skal vi få til gode gjenlegg fra år til år er vi avhengig av godt samspill i hele næringen, og at vi sammen ansvarliggjør politikerne som lager de politiske målene for landbruket, og som styrer landet.

Jordbrukets forhandlingsleder ble for få måneder siden omtalt som «balansekunstner» av Nationens, Kato Nykvist. Nykvist beskriver hvordan Lars Petter Bartnes har balansert bøndene gjennom tidenes blåeste periode i norsk politikk. Forhandlingsutvalget har diskutert, sjonglert og balansert for å bedre inntekta for norske bønder. Historien viser at Bondelaget tar ansvar og viser handlekraft når krisen rammer landbruksnæringa. La oss heller diskutere løsninger fremover, og ikke grave oss ned. Jordbruksoppgjøret er årlig, akkurat som våronna.

Neste artikkel

Viken viser vei i klimakampen