Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den norske matjorda må sikres

En offensiv landbrukspolitikk krever mer enn et brev. Norges matsikkerhet må sikres, nå må regjeringen komme skikkelig på banen, skriver Jørgen Reimert Jensen i KrF. Bildet er fra Nordby i Ås. (Foto: Karl Erik Berge)
En offensiv landbrukspolitikk krever mer enn et brev. Norges matsikkerhet må sikres, nå må regjeringen komme skikkelig på banen, skriver Jørgen Reimert Jensen i KrF. Bildet er fra Nordby i Ås. (Foto: Karl Erik Berge)

Jørgen Reimert Jensen, sentralstyremedlem i KrFU og nestleder i Indre Østfold KrF

I en periode hvor Ukraina og Russland, som er noen av verdens største kornkammer, ikke kan levere slik de gjorde, må vi styrke vernet av den norske matjorda. Nedbygging av Norges matjord er feil, derfor vil KrF kjempe for et sterkt jordvern.

Norge er et av landene med minst matjord og lavest selvberging med mat per innbygger. Dette er en felles utfordring for oss nordmenn, ikke bare en utfordring for noen få. Norsk matjord er en åpenbart begrenset ressurs i Norge, derfor må jordvernet fortsettes å styrkes. Dette er viktig for vår matsikkerhet, det er god beredskap- og forsvarspolitikk. I tillegg er det god klimapolitikk, da jorda naturlig sikrer lagring av karbon.

Jeg er glad for at KrF i regjering gikk inn for å sikre mindre omdisponering av matjorda vår. Vi må fortsette å ambisiøst styrke Norges jordvern, derfor etterspør jeg regjeringen og Senterpartiets tiltak for å sikre vår felles matjord og bøndene gode vilkår. KrF fikk satt en grense på omdisponering av matjorda. Senterpartiets har i regjering kun sendt et brev hvor de ber kommune prioritere jordvern litt mer.

Pennen sies å være mektigere enn sverdet, men norsk matsikkerhet sikres ikke gjennom Borchs brev med en oppfordring. Norsk matjord sikres gjennom politikk som omdisponeringsregelen og kontinuerlig utvikling av politikk som styrket vernet av matjord hvor vi kan dyrke korn og grønnsaker.

Derfor mener jeg at statusen på de beste jordbruksarealene må styrkes betraktelig. Slike områder må få varig vern mot alt annet enn svært viktige samfunnsinteresser som kritisk infrastruktur eller tilsvarende. Dersom Borch heller ikke prioriterer jordvern i klimakampen, kan jeg anbefale Senterpartiet å begynne med brevdue.

En offensiv landbrukspolitikk krever mer enn et brev. Norges matsikkerhet må sikres, nå må regjeringen komme skikkelig på banen.

Neste artikkel

Håpar på auka grøntsatsing etter nytt Lærdal-pakkeri