Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondeopprøret – et opprør for framtiden

Bondeopprøret kjemper for ungdommen, og for en levedyktig framtid i jordbruket, skriver Kaja Kværner. (Foto: Karl Erik Berge)
Bondeopprøret kjemper for ungdommen, og for en levedyktig framtid i jordbruket, skriver Kaja Kværner. (Foto: Karl Erik Berge)

Kaja Kværner, leder i Buskerud Bygdeungdomslag

Bondeopprøret er så mye mer enn et opprør blant bønder. Det er et opprør som vil kjempe for den yngre generasjonens muligheter i jordbruket, og for en levedyktig framtid i næringen.

Den økonomiske situasjonen og desperasjonen etter høyere inntekter gjør at deler av næringen vil beskytte seg for ytterligere inntektsnedgang. Det er da logisk at det første steget er å stenge for nyetableringer, for å sørge for at tilbudet stagnerer.

Annonse

Et godt eksempel var da forslaget om kvoter på sau kom opp på Bonde og Småbrukarlagets årsmøte. Forslaget ble heldigvis nedstemt. Framtidens jordbruk i Norge vil være avhengig av nyetableringer og aktiv rekruttering, for det vil alltid komme et generasjonsskifte eller en nedleggelse.

Bondeopprøret er viktig for de kommende bøndene. Det vil bli umulig å rekruttere nye inn i en næring hvor de allerede etablerte ikke anbefaler andre til å bli bønder. Samtidig får vi stadig høre utsagn fra forbrukere om at ungdommen er late og udugelige i debatten om arbeidskraft.

Situasjonen er jo slik at det er mange ungdommer som er klare til å ta i et tak, men for en rettferdig lønn for arbeidet. En lønn som for mange bønder er vanskelig å utbetale hvis det ikke dekkes av avløsertilskudd. Disse utsagnene kommer sjeldent fra bonden selv, noe som opprøret stadfester i sitt 5. punkt: «Vi aksepterer ikke at de flittige unge flinke bøndene som kommer etter oss skal måtte jobbe seg til ødelagt helse og minstepensjon fordi noen skal tjene seg rike på å selge billig mat.»

Det er på tide at også ungdommens fremtid i jordbruket settes i fokus. Buskerud Bygdeungdomslag mener at ungdommen ikke skal stemples som late, men derimot møtes engasjement og støtte for den jobben vi gjør. Bondeopprøret kjemper for en mulighet til å åpne opp for ungdommen, og for en levedyktig framtid i jordbruket.

Neste artikkel

Vi må bry oss om både bonde og fjøs