Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondenæringa i Nederland i krise

Protester: Sven-Inge Johansen oppfordrer bøndene i Norge til å være seg situasjonen som har oppstått i Nederland bevisst. En lignende problemstilling kan fort oppstå i Norge, mener han. Foto: Norsk Landbruk
Protester: Sven-Inge Johansen oppfordrer bøndene i Norge til å være seg situasjonen som har oppstått i Nederland bevisst. En lignende problemstilling kan fort oppstå i Norge, mener han. Foto: Norsk Landbruk

Bøndene i Nederland har de siste ukene protestert mot regjeringas plan om å halvere landbrukets nitrogenutslipp innen 2030, slik NTB og Bondebladet melder.

Bøndene protesterer, ikke rart. Konsekvensene vil være at mange gårder er nødt til å redusere antall husdyr eller stenge helt. Myndighetene hevder at siden jordbruket er ansvarlig for 45 prosent av nitrogenutslippene, og disse må ned for at Nederland skal nå sine klimamål, er det ingen vei utenom.

Og her er vi ved kjernen av de framtidige utfordringer. Hvor langt skal vi gå for å kutte klimautslipp? Finnes det egentlig en smertegrense? Tar vi det helt ut: Mennesker og dyr helst ikke må bli for mange, for da blir klimasystemet kraftig utfordret. Er vi for øvrig sikre på fakta i denne saken spesielt og i klimasaken generelt?

Steigan.no formulerer en annen problemstilling slik: «Disse «klima-» eller «miljøtiltakene» er typisk for den teknokratiske eliten i Europa og Nord-Amerika. Ut fra en påstått bekymring for «klimaet» iverksetter de en diktatorisk og ekstremistisk politikk mot egen befolkning som tar sikte på å utarme dem og ekspropriere dem til fordel for storfinansen, agrobusiness og andre sektorer av den globale vestlige overklassen».

Annonse

Det er sterke ord. Men slik vi har opplevd EU-systemet de siste tiår, dessverre ikke usannsynlig. Ser vi på historien har bøndene tidligere vært utsatt for brutal politikk i Europa, eksempelvis i et sterkt byråkratisk Sovjetunionen i 1932 og 1933.

Nå kommer også denne meldingen, fra Document.no: Trudeaus regjering krever «at bøndene i Canada reduserer utslippene av nitrogen fra kunstgjødsel med 30 prosent innen 2030, noe som medfører at bøndene må redusere bruken av kunstgjødsel kraftig. Kanskje bra for klimaet, men katastrofalt for matproduksjonen».

Jeg vil oppfordre bøndene i Norge til å være seg situasjonen som har oppstått i Nederland bevisst. En lignende problemstilling kan fort oppstå i Norge. En ser at flere norske partier har klima som kampsak framfor selvforsyning og sunn matproduksjon. I tillegg er sterke økonomiske krefter i sving som påvirker norske politikere.

Neste artikkel

FK Agri utvider tonnvarekreditten