Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bjørnen er ikke en sterkt trua dyreart

Foto: Stein Arne Brendryen, SNO
Foto: Stein Arne Brendryen, SNO

I duellen i Bondebladet 20. august mellom Kjell Erik Berntsen, styreleder i Norsk Sau og Geit, og Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, har jeg en bemerkning til uttalelsen fra Håpnes om at bjørnen er sterk trua og freda.

Riktignok er bjørnen, av ubegripelige årsaker, freda her i landet, sammen med de andre store rovdyrene. Det er den ikke på verdensbasis, hvor den sammen med ulven, er av de mest tallrike store rovdyrene som finnes. Å si at den er sterkt trua, er direkte løgn. Hvordan kan det da ha seg at man i vårt naboland Sverige, hvert år kan skyte et stort antall bjørner under den ordinære høstjakta? De driver bjørnejakt på samme måte som elgjakt med løshunder.

Annonse

Også norske jegere har deltatt på bjørnejakt i Sverige, og til Kamtsjatka i Russland og Canada reiser det hvert år mange bjørnejegere, også fra Norge. Det er nesten ingen begrensninger på hvor mange de kan skyte bare de betaler for det. Jeg har en kamerat som var i Canada for noen år siden og felte to bjørner og en ulv. Kan Arnodd Håpnes forklare oss hvordan det kan være mulig å få jakte på «sterkt trua» dyr, i nær sagt alle andre land, også i vårt naboland Sverige?

Til slutt vil jeg henstille til Arnodd Håpnes om å forholde seg til sannheten og virkeligheten når han uttaler seg om rovdyrene her i landet. I Norge finnes det ingen sterkt trua rovdyrarter. Men derimot har vi mange andre dyrearter som er sterkt trua av de store rovdyra, og den ene sauebonden etter den andre har måttet gi opp sitt næringsgrunnlag fordi de ikke lenger orker å lete opp skadde og ihjelrevne sauer og lam etter møte med store rovdyr.

Neste artikkel

Fant færre brudd på mosjonskrava