Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Allemannsretten for alle

Norges største: Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå, og Norges største villreinområde med et samlet areal på 8130 km². Mange gode beiteområder ligger nå urørte om sommeren fordi ferdselen av friluftsfolk er for stor, skriver Olav Doksrød. Foto: Villrein.no
Norges største: Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå, og Norges største villreinområde med et samlet areal på 8130 km². Mange gode beiteområder ligger nå urørte om sommeren fordi ferdselen av friluftsfolk er for stor, skriver Olav Doksrød. Foto: Villrein.no

Olav Doksrød, Skien

Kommentar til Trygve Sunde Kolderups, seksjonsleder for natur og bærekraft i DNT, innlegg i Bondebladet 26. august.

Den Norske Turistforening (DNT) har et stort ansvar for villrein på Hardangervidda. Jeg ser med glede at dere prøver å samarbeide med grunneierne inn mot Hellevassbu og Litlos. Men det er bare en forsiktig start på en stor omlegging som trengs for at reinen skal kunne ta hele vidda i bruk igjen.

Annonse

Mange gode beiteområder ligger nå urørte om sommeren fordi ferdselen av friluftsfolk er for stor. Det er tykke matter av musøre som ikke har blitt beitet på årtier.

DNT må få til et samarbeid med de som bruker vidda til jakt og fiske. Legg fotrutene til traktorslepene, og legg ned de mange rutene som skremmer reinen vekk fra gode beiter.

Hardangervidda er et lite frimerke som du og jeg kan krysse på to til tre dager. Hyttebygging, bilveier og økt ferdsel til fots, kiting mm. truer leveområdet til reinsdyra. Traktortransporten i slepene er ingen trussel. Den føyer seg inn i en 1000 år gammel tradisjon som reinen er vant med.

Neste artikkel

Ikke ekstraordinært uttak av rein på Hardangervidda