Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Alle tillitsvalgte jeg har møtt, mener noe

Jeg tror ikke det er mulig å bruke så mye tid utenfor gården, hvis en ikke brenner for noe, skriver fagsjef Astri Liland i Norsk Landbrukssamvirke. (Foto: ricardofoto.no)
Jeg tror ikke det er mulig å bruke så mye tid utenfor gården, hvis en ikke brenner for noe, skriver fagsjef Astri Liland i Norsk Landbrukssamvirke. (Foto: ricardofoto.no)

Hva mener styrekandidatene, og mener de noe i det hele tatt? spør melkebonde Anders Hopland i Bondebladet 27. februar. Som kursleder for tillitsvalgte i en årrekke kan jeg forsikre han om at alle tillitsvalgte jeg har møtt, mener noe! Jeg tror ikke det er mulig å bruke så mye tid utenfor gården, hvis en ikke brenner for noe.

De fleste som melder seg til verv har både egen produksjon, barn, ektefeller, verv i lokale lag og foreninger og utbyggingsprosjekter eller bijobber i tillegg. Hvordan rekker de alt dette? I pausene på kurs har jeg overhørt mange samtaler med avløserne og kårfolk, hvor hverdagen presser seg på, om det er gjødselvogner som ikke vil, eller melkeroboter som trøbler. Styreverv i landbruket har heller ikke en høy nok honorering som gir en egen motivasjon. Ønsker de bare å drikke kaffe og prate med andre folk, så kan de heller ta en prat lokalt.

Annonse

Nye tillitsvalgte jeg møter regionalt har gjerne en kampsak som de fremmer sterkt. Da er det gjerne egen produksjonsform og lokale forhold som har fokus. Det er alltid interessant å høre på. Norsk landbruk er utrolig sammensatt på grunn av geografi og de forskjellige produksjonsformer. Samvirkeselskapene har også forskjellig kultur og oppbygging, så bønder er forskjellig engasjert.

Når jeg møter tillitsvalgte igjen på sentrale kurs og møter, så skjer det gjerne at de også møter bønder fra andre deler av landet. Da opplever de at landbrukspolitikken ikke er rett frem lenger. De opplever at bønder fra Kirkenes og bønder fra Jæren har mye til felles, men også store forskjeller. Dette mangfoldet er fascinerende og krevende, hvis man har tenkt å finne enkle løsninger for landbruket.

Om en blir introdusert for sentrale valgkomiteer, er avhengig av mange faktorer. Mye skal klaffe, både geografi, tid, produksjon og ekstra kompetanse. Det er ikke nok at du er bonde og melkeprodusent for å kunne gå inn i styret i et samvirkeselskap. Det er behov for kompetanse innenfor økonomi, forretningsdrift og strategi i tillegg. Samvirkeselskapene Nortura, Felleskjøpet Agri og Tine er store konsern hvor mye må klaffe for å sikre god drift.

Det er nok mange topptillitsvalgte som har måtte legge en kampsak til side for å oppnå et felles godt resultat. Tillitsvalgte kunne nok vært bedre på å forklare valgene som blir tatt, uten å måtte forsvare dem. Dette kan være et innspill til styrearbeidet rundt omkring.

Neste artikkel

Ingen ekstra koronastøtte til lokalmatprodusenter