Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ærlighet varer lengst, Pollestad

Olaug V. Bollestad og KrF aldri hadde støttet en klimamelding som ville innebære en avgift på kjøtt som klimatiltak, skriver Hadle Rasmus Bjuland. Illustrasjonsfoto: Lars Olav Haug
Olaug V. Bollestad og KrF aldri hadde støttet en klimamelding som ville innebære en avgift på kjøtt som klimatiltak, skriver Hadle Rasmus Bjuland. Illustrasjonsfoto: Lars Olav Haug

Tirsdag morgen var vi vitne til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sin Facebook tirade mot KrF og Høyre, der han hevdet at vi støttet en avgift på kjøtt i forbindelse med klimameldingen som nå er til behandling i Stortinget. Pollestad vet veldig godt at landbruksminister Olaug V. Bollestad og KrF aldri hadde støttet en klimamelding som ville innebære en avgift på kjøtt som klimatiltak.

I Facebook-posten viser Pollestad til et forslag fra Frp som sier at avgift på kjøtt ikke skulle være et klimatiltak. Realiteten er at regjeringen aldri har foreslått en slik avgift. Forslaget fra Frp slår med andre ord inn åpne dører. Regjeringen gikk ikke inn for en kjøttavgift, og derfor mente i utgangspunktet ikke regjeringspartiene at det var nødvendig å stemme for et forslag som avviser et tiltak som regjeringen ikke har foreslått. Dette vet både Frp og Pollestad veldig godt, men de prøver likevel å score billig politisk mynt.

Realiteten er at da klimaplanen ble lagt frem, fikk regjeringen kritikk fra MDG fordi vi ikke gikk inn for tiltak for kjøttkutt. Da blir det ekstremt påtatt og nesten komisk når Geir Pollestad hevder at KrF og regjeringen er "på same banehalvdel som MDG" og når han prøver å skape et inntrykk av at KrF egentlig ønsket en avgift på kjøtt. Det er vitterlig ikke sant. Det eneste KrF har gjort er å sørge for en klimaplan som benytter seg av tiltak som kutter utslipp og ikke driver med symbolpolitikk som f.eks. kjøttavgift.

Senterpartiet hevder i ulike sammenhenger at de er opptatt av politikken og ikke spillet. Det viser seg ikke å stemme. Når Pollestad ikke har noe substansielle innvendinger på klimaplanen blir han nødt til å ty til løgner som han vet ikke stemmer. Det skader samfunnsdebatten. Vi som politikere har et ansvar om å løfte reelle politiske debatter som skiller prioriteringene mellom partiene.

Annonse

Regjeringen har inngått en klimaavtale med jordbruket. I klimaplanen slår vi fast at det er denne klimaavtalen som er bærebjelken i klimaarbeidet videre i jordbruket. Målet er å redusere klimagassutslippene per produserte enhet mat, ikke å redusere matproduksjonen.

Nationen skrev i januar følgende om regjeringens klimaplanen: "Regjeringen synes å ha forstått dette. Landbruket får fred til å jobbe med den klimaavtalen som ble inngått med staten i 2019. Den vil gi reduserte klimagassutslipp, ikke redusert matproduksjon. Vi deler ikke den frykt enkelte har om at klimaplanen vil tvinge ned matproduksjonen." Derfor blir påstandene fra Pollestad stående igjen som en god gammeldags stråmann.

KrF vil ha et aktivt og framtidsretta landbruk i hele Norge som skaper aktivitet, bosetting og arbeidsplasser. Vi bør bruke de naturressursene vi har til å produsere mest mulig mat i Norge. Da må vi produsere både melk og kjøtt også i tida framover.

Tirsdag morgen viste Pollestad og Senterpartiet seg i sin sanne drakt med sitt politiske spill. Det får de stå for på egen regning. Det viktigste er at det ikke blir noe kjøttavgift og at vi har en klimamelding som styrker landbruket og ikke svekker det.

Neste artikkel

KrF-Reiten: - Et godt utgangspunkt