Slik deltar du i debatten

For å delta i debatten på våre nettsider trenger du en Facebookkonto.

Klikk i kommentarfeltet i bunnen av en artikkel, og skriv din kommentar.

Når du er ferdig klikker du på den blå boksen merket "Logg inn for å publisere". Da åpnes et nytt vindu hvor du kan logge inn på din Facebookkonto.

Du kan også hake av for at innlegget også skal publiseres på Facebook. Da vil din kommentar bli automatisk krysspublisert til vår facebookside.