Av 27 angrep på husdyr det siste halvåret, er ett med sikkerhet gjort av ulv.

Det skriver Naturstyrelsen, som er et organ under det danske miljø- og matdepartementet, på sin nettside.

27 ganger det siste halvåret har Naturstyrelsen rykket ut til folk som har hatt mistanke om at ulven har vært på ferde.

Ti ganger ble det innsamlet DNA-prøver av døde sauer, lam og kalver for å fastslå hvilket dyr som stod bak angrepet. Én prøve har bekreftet at det var ulv som stod bak angrepet, i seks tilfeller var det hunder, og tre av prøvene ga ikke resultat.

I to av tilfellene uten resultat ble det utbetalt kompensasjon for de tapte husdyra, siden det ikke kunne utelukkes at ulv hadde tatt dyra. Det er også utbetalt erstatning ved det ene positive DNA-funnet.

I tillegg til de ti tilfellene der det ble innsamla DNA-spor, er det 17 ganger vurdert på stedet at det åpenbart ikke har vært tale om ulveangrep. Det er typisk selvdøde dyr, dødfødte dyr eller dyr som har blitt tatt av rev.

Danske Landbrugsavisen har tidligere omtalt saken på sin nettside.