Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Olav Ulleren blir ny departementsråd

Olav Ulleren ble fredag utnevnt som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, etter Per Harald Grue som går av 1. februar.

- Departementsrådsstillinga har utfordringer som tiltaler meg ut fra min faglige bakgrunn og ledererfaring, svarer Ulleren på Bondebladets spørsmål om hva som får ham til å skifte beite.

- Ikke minst har jeg i mine sju år i KS fått god erfaring med å lede forhandlinger. Og sjøl om disse ikke kan sammenlignes med jordbruksforhandlingene, mener jeg i all beskjedenhet å ha med meg noe derfra som jeg nå har lyst til å prøve på nye områder, erklærer han.

Ulleren presiserer at han isolert sett ikke har noen grunn til å slutte i en uhyre spennende jobb i KS.

- Men sju år er sju år, og jeg er en type som liker å prøve meg, tilføyer han. Dyrlege og politiker

Den nye departementsråden er født i 1954, og har veterinærmedisinsk embetseksamen fra Norges Veterinærhøgskole og masterstudiet Knowledge Management fra Bedriftsøkonomisk Institutt. Før sin nåværende stilling som administrerende direktør i KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (tidligere Kommunenes Sentralforbund), har han blant annet vært privatpraktiserende dyrlege, kommuneveterinær, administrerende direktør i Bioparken AS, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet (under Odd Enoksen) og ordfører i Tinn kommune i Telemark.

I de to vervene representerte Senterpartiet, der han også har sittet i sentralstyret. 24 sauer

Som eier av et gardsbruk med 40 mål dyrket mark, litt skog og ganske betydelige utmarksarealer i Tinn, er Ulleren heller ikke uten praktiske referanser til næringa. Men med beskjedne 24 vinterfôra sauer blir departementsråden ikke noen stor tilskuddsmottaker av jordbruksavtalemidler.

Utmarka har utleie av rypejakt og fiskekort (via et fiskekortlag), men er først og frest rekreasjonskilde for Ulleren og andre familiemedlemmer. Kjenner landbruket

Ut fra CV og bakgrunn anser den nye børsten på toppen av LMDs embetsverk seg dermed å kjenne landbruket ganske godt fra en rekke innfallsvinkler - erfaringer han nå er opptatt av å sette sammen til et hele i sitt nye virke.

Annonse

Blant enkeltsektorer som engasjerer ham, faller det Ulleren naturlig å peke på betydningen av ny næringsutvikling og gründerskap i landbruket. På plass til våren

Ulleren har ikke alene herredømme over fra hvilken dato når han formelt overtar etter nestoren Per Harald Grue, men KS-jobben har i utgangspunktet tre måneders oppsigelsestid, og han regner således i alle fall med å være på plass i Akersgata når jordbruksforhandlingene 2009 går av stabelen. Han vil imidlertid ikke bekrefte 100 prosent sikkert at disse blir hans lederansvar. Blandede reaksjoner

Reaksjonene på ansettelsen av Ulleren har svingt fra lutter godlåt hos lederne i begge landbrukets faglag til kritikk fra Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Hans Frode Asmyhr, som i Nationen anklager Senterparti-statsråd Lars Peder Brekk for å ha foretatt en partiansettelse.

Ulleren opplyser sjøl at han ikke har vært politisk aktiv etter at han gikk ut av SPs sentralstyre i 2001, og han sluttet fra dette tidspunkt også å betale kontingent til partiet.

- Det har vært like viktig for meg å opptre politisk uavghengig i KS som det blir departementet, og partitilhørighet har da overhodet heller ikke vært noe moment i ansettelsesprosessen, sier han.

På det siste punktet har landbruks- og matminister Lars Peder Brekk uttalt seg likelydende.

Ulleren var ikke blant søkerne på den offisielle lista som ble offentliggjort da søknadsfristen gikk ut.

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet