Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Siste 100 saker

26.05.2022: Indonesia opphever eksportforbud mot palmeolje

26.05.2022: Apekopper påvist i Sverige

26.05.2022: Frykter mange skogbranner i sommer

26.05.2022: Voss vil klimamotivere bøndene

26.05.2022: Ny strømstøtteforskrift ute på høring

26.05.2022: Innstiller på gjenvalg

26.05.2022: Flere ulver påvist i Norge totalt

26.05.2022: Ser ingen tendens til generell kostnadsbedring

26.05.2022: Går sammen om biogass

25.05.2022: Travel start i nytt grisehus på Tomb

25.05.2022: AgriAnalyse: – Ingen tendens til generell kostnadsbedring

25.05.2022: Ny korntørke skal gi mer matkorn for Gjerdrum-bonde

25.05.2022: Pandemieffekten over for Tine

24.05.2022: Glede og skuffelse over velferdsresultatet

24.05.2022: Satellittbilder viser russisk tyveri av ukrainsk korn

24.05.2022: Skallerud mener fagbrev i landbruket er skivebom

23.05.2022: Norura justerer prisene på storfe, gris, lam og egg

23.05.2022: Viktigheten av naturens ressurser

23.05.2022: Nortura bekrefter at russere stod bak hackerangrep

23.05.2022: Sitkagran med storskala inntreden i norsk natur

23.05.2022: Forskere jakter gode løsninger for ku og kalv

23.05.2022: Korn kom dårligere ut enn i tilbudet – slik svarer Bondelaget

20.05.2022: Ny strømstøtte-forskrift ute på høring

20.05.2022: Innstiller på gjenvalg

19.05.2022: Vurderer egg-mulighetene våre i EU

19.05.2022: Lokalmat og Bondens marked

19.05.2022: Nasjonale tilretteleggingsmidler

19.05.2022: Arbeidsgruppe struktur og tak på tilskudd

19.05.2022: Dyrevelferd

19.05.2022: Tettingen av inntektsgapet starter i år

19.05.2022: Fylkesledere: – En god start

19.05.2022: Gillund: Skulle gjerne hatt en mer framtidsrettet avtale

19.05.2022: Mer til velferdsordninger

19.05.2022: Dette mener styrelederne om oppgjøret

19.05.2022: Norsk skogplanting nesten doblet på ti år

19.05.2022: Traktormarkedet som i 2021

19.05.2022: 92,6 milliarder i handelsoverskudd i april

19.05.2022: Hvordan har dyra våre det?

19.05.2022: Jordvernaktivist vil «rødliste» norsk matjord

19.05.2022: Gjødselkompensasjon slår skjevt ut

19.05.2022: Norge ga 40,1 milliarder kroner i bistand i 2021

19.05.2022: Merkekoffert for lam fikk to pallplasser i NM

19.05.2022: Rovdyr er nøkkelarter i faunaen

19.05.2022: GPS-tyver herjer igjen

19.05.2022: Flere ulver påvist i Norge totalt

19.05.2022: Øya-rektor frykter pengekutt vil ramme undervisninga

19.05.2022: Beregninger for referansebrukene i statens tilbud var feil

19.05.2022: Glyfosat-godkjenning utvidet med seks måneder i EU

19.05.2022: Nibio-nestor vil ha full gjennomgang av norsk matsikkerhet

19.05.2022: Dioksininnhold over tålegrensen i maten vår

19.05.2022: Hvordan har dyra våre det?

19.05.2022: Norskog-direktør: – Mangler «masterplan» for katastrofehåndtering

19.05.2022: Grisefjøs brant ned i Vestfold

18.05.2022: Staten innfrir kravet om gratis klimarådgivning

18.05.2022: Økt risiko for nye epidemier med flere dyr som «klimaflyktninger»

18.05.2022: En avtale som forplikter

18.05.2022: Norsk Landbruksrådgiving må bli mer samordnet

16.05.2022: Stusser over skissert inntektsfall på 84 000

16.05.2022: Klaseie: Tilbudet bedre enn avtalen på korn

16.05.2022: Tettingen av gapet starter i år

16.05.2022: Fylkesledere: – En god start

16.05.2022: Tyr skuffa over avtalen

16.05.2022: Håper stemningen blant småfebønder stiger

16.05.2022: Skulle gjerne hatt en mer fremtidsrettet avtale

16.05.2022: Her er detaljene i jordbruksavtalen

16.05.2022: Avklaring i jordbruksoppgjøret

16.05.2022: 92,6 milliarder i handelsoverskudd i april

15.05.2022: Forhandlingene fortsetter

13.05.2022: Mener det er naturlig at også matvareprisene øker

13.05.2022: Ny avtale skal sikre bedre eiendoms-oppfølging

13.05.2022: Dagligvare-enighet på Stortinget

13.05.2022: EU koordinerer transport av korn frå Ukraina

13.05.2022: GPS-tyver herjer igjen

13.05.2022: Forventer at Bionova må skyves til 2023

12.05.2022: Høyre-politiker: – Summen gjør meg bekymret

12.05.2022: Hvor ender jordbruksavtalen i år?

12.05.2022: Blir ulvestammen holdt i live for sin egen – eller for vår skyld?

12.05.2022: Varsler skatteseier for grunneiere med kraftlinje

12.05.2022: Historiske graner måtte ned

12.05.2022: Borch vil ikke jordvern-instruere

12.05.2022: – Hvis det blir sjødeponi, blir Førdefjorden en ørken

12.05.2022: Akuttutslipp av gjødsel skader fisk og bunndyr

12.05.2022: Lettelse og forventninger hos fylkesledere

12.05.2022: Varsler skatteseier for grunneiere med kraftlinje

12.05.2022: Landbruksdirektoratet retter normalt bare feil i statens favør

12.05.2022: Utstein Gard investerer der de ser potensial

12.05.2022: Best på forskning og formidling ved Veterinærinstituttet

12.05.2022: Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid

12.05.2022: Ukraina anklager Russland for korntyveri

12.05.2022: Søyland mener tilbudet gir en god start på tettingen

12.05.2022: Gimming: – Må ha høyere tempo på inntektstettingen

11.05.2022: Uendra kornprognose i mai

11.05.2022: Jordbruksforhandlingene: Faglaga vurderer veien videre

11.05.2022: Satt opp skattesats på buskap og varelager

11.05.2022: Dioksininnhold over tålegrensen i maten vår

11.05.2022: Nytt EU-utkast bekymrer

10.05.2022: – Mangler «masterplan» for katastrofe-håndtering

10.05.2022: Norsk skogplanting nesten doblet på ti år

10.05.2022: Klart for kuslipp på Kongsgården

10.05.2022: Vestre: – Svært bekymret for dagligvaremarkedet

Søk videre i arkivet