Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil utnytte hele kyllingen

Forskere jobber for å finne løsninger som gjør at også bein og brusk fra kylling kan bli menneskemat.

I dag blir mye av kyllingen ikke spist. Det ønsker forskere å gjøre noe med. Foto: Tidsskriftet Fjørfe
I dag blir mye av kyllingen ikke spist. Det ønsker forskere å gjøre noe med. Foto: Tidsskriftet Fjørfe

Vi spiser mye kylling og fisk, men kun om lag halvparten blir brukt til mat. Resten er rester. Nå jobber en forskergruppe med å få utnyttet mer av proteinet i kyllingen.

Kenneth Aase Kristoffersen i Nofima ser i sitt doktorgradsarbeid på hvordan proteiner fra rester av kylling, kalkun, laks, torsk og makrell kan utnyttes bedre som mat til mennesker. Dette er deler som i dag blir til dyrefôr eller destruert.

– For meg er en viktig drivkraft å bidra til økt bærekraft. Husdyrproduksjon står for 14,5 prosent av klimagassutslippene ifølge FN, samtidig som bare rundt halvparten av hvert dyr blir til mat. Jeg ønsker å bidra til å øke denne andelen betraktelig, sier Kristoffersen til forskning.no fredag.

Annonse

Han disputerte for sin doktorgrad 12. desember 2019. Målet for forskeren har vært å utvikle teknikker som gjør det mulig å overvåke kompliserte protein-prosesser ute i industrien, på prosesslinja.

Neste artikkel

Fôring med sjøgress reduserer kuas metanutslipp