Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil stoppe Viken fylkeskommune

Svein Olav Agnalt og flere andre vil løse opp Viken fylkeskommune. De har laget et opprop med krav om at Viken oppløses så snart som mulig.

Uegnet som region: Viken er en hybridløsning som ikke har forankring blant folk, mener Svein Olav Agnalt. (Foto: Privat)
Uegnet som region: Viken er en hybridløsning som ikke har forankring blant folk, mener Svein Olav Agnalt. (Foto: Privat)

Svein Olav Agnalt er i denne saken intervjuet av Karl Erik Berge.

Viken fylkekommune skal fra 1. januar 2020 erstatte Østfold. Akershus og Buskerud fylker, samt Svelvik kommune i dagens Vestfold, og Jevnaker og Lunner kommuner i dagens Oppland.

Svein Olav Agnalt er ordfører i Skiptvet og nestleder i Lokalsamfunnsforeningen. Foreningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen, som ble stiftet i 2009, ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner.

– Etter vår oppfatning er det gjennom en rød/grønn valgseier det lettest dannes grunnlag for en slik oppløsning, sier Agnalt.

Håper på endring med ny regjering

Gruppa er sammensatt som en rød/grønn «samling» foran årets kommune- og fylkestingsvalg. Langsiktig målsetting er å bidra til valgseier i år og en ny regjering i 2021. Det kan gjøre det mulig å endre Viken, mener Skiptvet-ordføreren.

– Hva er galt med Viken fylkeskommune?

– Viken er det jeg kaller en hybridløsning som ikke har forankring blant folk. Det er geografisk uegnet som fylke og region. I tillegg er det ikke foretatt grundig forarbeid. En slik sammenslåing forsterker sentralisering av makt og myndighet.

– Arbeidet med Viken fylkeskommune er kommet langt? Hvordan kan en få til oppløsning av denne nå?

Annonse

– Det er viktig å sørge for at det ikke gjennomføres byggeprosjekter som enkelte vil hevde binder opp løsninger. Viken kan oppløses av et nytt flertall på Stortinget etter 2021. Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har alle stemt mot tvangssammenslåingen av fylker. Det forplikter etter en valgseier i 2021.

– Ikke avgjørende hva fylkestinget mener

– Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har i et intervju med NRK sagt at Ap vil bidra til oppløsning av Finnmark/Troms og Viken, om fylkestingene vil. Hva mener fylkestingene om Viken nå?

– Det er ikke avgjørende hva fylkestinget mener. Men et rødgrønt flertall i det nye Viken er viktig på flere områder. Ett slikt område er oppløsning av Viken, som det nå framstår.

– Hva viser de siste meningsmålingene i befolkningen om å opprette Viken fylkeskommune?

– Lokalsamfunnsforeningen gjennomførte i juni meningsmålinger i alle tre fylkene som sammenslås til Viken. Det var flertall mot Viken i alle partier bortsett fra Venstre. Ingen ting tyder på noe annet i dag.

Klar motstand i befolkningen

– Hvordan er responsen på oppropet til Lokalsamfunnsforeningen?

– Responsen har så langt vært meget god. Mine tilbakemeldinger er i hovedsak fra Ap- og Sp-velgere – og der er det klar motstand mot et fylke som strekker seg fra svenskegrensa til Hardangervidda. Folk forstår det rett og slett ikke, sier Svein Olav Agnalt.

Neste artikkel

Regjeringens jordvernpolitikk – festtaler eller realitet?