Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil innføre obligatorisk merking av rein

Skal sikre raskere oppgjør og bedre kontrollen.

Ny reinmelding lagt fram. Få næringer har et like godt utgangspunkt som reindriften for utvikling av opplevelser innenfor reiseliv og tjenester innenfor omsorg og læring, mener landbruks- og matminister Jon Georg Dale. (Foto: Privat)

For å styrke reindriftens posisjon vil regjeringen på sikt innføre obligatorisk individmerking. Slik merking vil komme i tillegg til tradisjonell øremerking, heter det i den nye reinmeldinga som ble lagt fram i dag.

– Slik merking vil gi reineierne et raskere og sikrere oppgjør hos slakteriet for sine rein. I tillegg gir individmerking mulighet for å kontrollere reintallet på en effektiv måte. Reintallet er en avgjørende rammebetingelse for driften til den enkelte reindriftsutøver, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Offentliggjøring av reintall

Regjeringen ønsker å oppheve forbudet mot offentliggjøring av enkeltutøveres reintall slik at dette blir tilgjengelig for andre i reindriften.

– Når utøverne kjenner hverandres reintall, skapes trygghet for å sikre et høyt slakteuttak. Dette vil kunne bidra til en jevnere tilgang på reinkjøtt av høy kvalitet, og et reintall tilpasset beitegrunnlaget, sier statsråden.

Lange tradisjoner

Reindriftens inntekter skal i størst mulig grad skapes ved å selge etterspurte produkter og tjenester til markedet.

Annonse

Dette vil sikre grunnlaget for den unike næringen og kulturbæreren som reindriften er, heter det i melding til Stortinget nr. 32 Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter.

– Det interne selvstyret som reindriftsnæringen fikk gjennom reindriftsloven i 2007 må bli videreført og forsterket, sier Dale.

– Alt i alt vil de endringsforslagene som nå blir lagt fram bidra til en økologisk bærekraftig reindrift som sikrer stabile økonomiske rammer og gir grunnlag for en familiebasert reindrift, sier Jon Georg Dale.

Neste artikkel

Bård Hoksrud blir ny landbruksminister etter Dale