Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil gi kommuner klageadgang i rovviltsaker

Nå sendes en unntaksregel i rovviltforskriften på høring.

Regjeringen forslår at kommunene nå skal få en særskilt klageadgang ved vedtak om felling av rovvilt. Foto: Volodymyr Burdyak/Colourbox

Klima- og miljødepartementet besluttet mandag å åpne for klageadgang for kommuner i rovviltsaker. Hittil har ikke kommuner hatt noen generell klageadgang på enkeltvedtak, med mindre de er part i saken.

Flere aktører, ikke minst Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), har fremmet et sterkt ønske om at kommunene bør få en slik klageadgang. Nå er de hørt.

«USS har overfor KLD i lang tid krevd at kommunenes rettslige klageinteresse blir fastslått, og registrerer med tilfredshet at det nå vil bli gjort. USS er også positiv til at regjeringen vil arbeide med en veileder med eventuell forskriftsfesting av skadefellingsordningen, og vil videreføre sin dialog med staten om det», skriver USS i en pressemelding mandag. Utenom dette, er USS skuffet over regjeringens lisensfellingsvedtak, fordi det – slik USS ser det – svekker legitimiteten til målsettingen om lokal forvaltning.

Nå skal det sendes ut på høring en unntaksregel i rovviltforskriften som gir kommuner en særskilt klageadgang ved vedtak om felling av rovvilt.

Annonse

– Vi opplever en god dialog med kommunene. Nå sikrer vi at kommunene får klageadgang. Vi jobber også med en veileder, sa landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) under regjeringens pressekonferanse mandag.

Klima- og miljødepartementet vil, etter ønske fra flere aktører, også foreslå at også Landbruksdirektoratet nå gis rett til å uttale seg om regionale forvaltningsplaner for rovvilt. Disse planene utarbeides og fastsettes av de regionale rovviltnemndene.

Neste artikkel

Vil ha tilbake 500 000 dekar korn