Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil forhandle om klimaavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget vil gå inn i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket.

I et brev til landbruks- og matminister Jon Georg Dale fastslår organisasjonene at de ønsker å forhandle med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket.

Organisasjonene forutsetter at Stortingets mål for norsk landbruk og matproduksjon ligger til grunn for videre forhandlinger.

– Denne sommeren er en skremmende påminnelse om at endringer i klimaet gir dramatiske konsekvenser for vår felles matforsyning. Vårt mål er å komme til en klimaenighet med regjeringa som styrker norsk matsikkerhet og gir grobunn for flere gode klimaløsninger i landbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Annonse

Regjeringa inviterte jordbruket til dialog om en frivillig klimaavtale for jordbruket gjennom stortingsmeldinga om norsk klimapolitikk som ble vedtatt i Stortinget våren 2018.

– Klimakampen kan ikke vinnes på bekostning av muligheten til å brødfø egen befolkning. Jeg håper på en god og konstruktiv prosess videre, og at vi ender med en avtale som bidrar til å innfri Parisavtalen mål om å redusere menneskeskapte klimaendringer og samtidig ivareta verdens matsikkerhet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I den videre prosessen for forhandlinger om en frivillig klimaavtale vil organisasjonene blant annet vektlegge behovet for en felles, kunnskapsbasert tilnærming mellom partene.

De mest sentrale er utfallet av forhandlingene mellom regjeringa og EU om utformingen av Norges klimaforpliktelse og arbeidet i Teknisk beregningsutvalg (TBU) som skal vurdere forbedringer av jordbruket klimagassutslippsregnskap. TBU leverer sin sluttrapport sommeren 2019.

Neste artikkel

Slik vil partene redusere melkeproduksjonen