Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil bruke gammel jern
banetrasé til jordbruk

Jernbaneverket snur etter statsråd-avklaring.

Omlegging: Der det er «relevant», vil Jernbaneverket etter en konkret vurdering som hovedregel reetablere areal til jordbruksformål. Det fastslår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). – Et steg i riktig retning for jordvernet, mener Jordvernalliansen i Hedmark. (Foto:Colourbox)

Etter avklaring fra samferdselsministeren, vil Jernbaneverket tilbakeføre deler av gammel jernbanetrasé i Hedmark til jordbruk. Vil skape presedens for hele Østlandet, mener jordvernalliansen i fylket.

I Hedmark – hvor 16 prosent av sysselsettingen er landbruksbasert – er det lagt opp til den rene samferdselsbonanza de neste årene.

Ifølge NRK Hedmark og Oppland, skal det bygges motorveier og dobbeltspora jernbane i Hedmark for opp til 25 milliarder kroner. Det vil være Norgesrekord i samferdselsbygging, og vil berøre mye matjord.

– Stortinget har vedtatt at årlig nedbygging av matjord skal reduseres fra 6000 til 4000 dekar årlig innen 2020. Da må alle etater som bruker matjord til andre formål ta dette inn over seg og minimere skaden. Vi vet at bare veiprosjektene i Hedmark vil ta 1100 mål dyrka jord. Da sier det seg selv at vi ikke kan sløse med andre arealer, sier talsperson for Jordvernalliansen i Hedmark, Lars Opsal Jr., til Bondebladet.

Les også: Landbruksdirektør råder kommunene til langsiktig jordvernpolitikk

Fra jernbanetrasé til jordbruk

Opsal Jr., som også er nestleder i Hedmark Bondelag, er samtidig glad for at Jernbaneverket (JBV) nå har snudd i spørsmålet om det er aktuelt for dem å legge ned gammel jernbane for å tilbakeføre denne til jordbruksformål.

Slik omlegging vil et stykke på vei kompensere for tapt matjord til de store samferdselsprosjektene.

Stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) rettet sist måned skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om statsråden ville sikre at nedlagte jernbanetraséer tilbakeføres til jordbruk.

I svaret skriver Solvik-Olsen: «Der det er relevant, vil Jernbaneverket etter en konkret vurdering som hovedregel reetablere areal til jordbruksformål».

Én gammel jernbanetrasé som skal legges ned og tilbakeføres til jordbruk, finner man i Stange kommune i Hedmark. Nedleggingen skjer i forbindelse med at det skal legges ny dobbeltsporet jernbane gjennom kommuen.

«Alle etater som bruker matjord til andre formål, må minimere skaden»

Leder i Hedmark Jordvernallianse, Lars Opsal Jr.
Annonse

Les også: 415 dekar matjord truet i Verdal

Gode jordbruksarealer

Følgelig vil det meste av dagens trasé fra sør for Tangen til Hamar ikke lenger brukes. For en stor del går denne gamle jernbanetraseen gjennom svært verdifulle jordbruksarealer.

«For den konkrete saken i Stange kommune, opplyser Jernbaneverket at det tas sikte på å tilbakeføre deler av gammel trasé til jordbruksformål», skriver samferdselsministeren.

Det bekreftes av Jernbaneverket:

– Ja, det er dette vi legger til grunn. Samtidig har statsråden påpekt at det ikke er noen automatikk i at det skal skje en reetablering av areal til jordbruksformål. Det skal gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Blant annet må topografien og driftsmulighetene vurderes, sier Jernbaneverkets planleggingsleder for Sørli-Brumunddal, Sverre Setvik, til Bondebladet.

– Instruert av Solvik-Olsen

Opsal Jr. opplever at JBV har snudd etter å ha mottatt signalene fra statsråden.

– Jernbaneverket har tidligere vært veldig utydelige i dette spørsmålet. Nå opplever vi at de har endret holdning, og at det skyldes statsrådens svar. JBV har nå kommet fram til et nytt avtaleforslag om trasé i Stange. Den tidligere avtalen mente de fleste politikerne var altfor lite forpliktende for JBV, påpeker han.

Lars Opsal Jr. mener tilbakeføring av gamle jernbanetraséer på ingen måte vil kompenseere fullt ut for all tapt matjord, men at statsrådens avklaring like fullt er et steg i riktig retning sett med jordvern-øyne.

– Nåværende trasé i Stange legger beslag på rundt 200 mål, over en strekning på 9 kilometer. Jordvernalliansen tolker Solvik-Olsens svar slik at dette må få presedens for hvordan JBV opererer over hele Østlandet, samt på Jæren, sier han. •

Neste artikkel

– Dette blir for passivt!