Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet feirer 125 år

Blir blant de mest moderne og best utstyrte i Europa.

Veterinærinstituttet ble etablert i Oslo i 1891 som et diagnoselaboratorium for dyresykdommer. I 1990-årene ble instituttet utvidet med regionale enheter i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø. (Foto av ansatte i hvite drakter: Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet startet som et laboratorium for dyrediagnoser i 1891, og var det første av sitt slag i Norden.

Helt fra 1914 har instituttet hatt sitt hovedsete på Adamstuen i Oslo, og har i dag avdelinger i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø.

Les mer: Nytt tilfelle av skrantesjuke

– Veterinærinstituttet har en stolt historie med bekjempelse av alt fra miltbrann, tuberkulose til munn- og klovsyke. Og stadig nye utfordringer møter oss innen det veterinærmedisinske feltet. Nå er blant annet antibiotikaresistens, lakselus og prionsykdommer på agendaen. Med det nye Veterinærbygget på Ås som vi flytter til i 2019, blir vi ytterligere rustet til å håndtere framtidige helsetrusler og ta én helse-tenkingen videre, sier adm.dir. Merete Hofshagen i en pressemelding.

Viktig for folkehelsa

Veterinærinstituttets hovedoppgave var fra starten av å bekjempe tuberkulose og brucellose. Instituttet fikk etter hvert i oppdrag å forebygge også andre sykdomsutbrudd, samt produsere ulike sera og vaksiner.

– Gjennom 125 år har forskere og fagfolk jobbet for sunne dyr i gode miljøer. Dette arbeidet har også vært viktig for å styrke folkehelsa. I vår globaliserte verden, der folk, fisk og fe krysser landegrenser i enda større grad enn før, sikrer Veterinærinstituttets arbeid oss en nødvendig beredskap også mot nye, smittsomme dyresykdommer, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Statsråden skal innlede en jubileumsmarkering under seminaret som holdes i dag.

Flytter til Ås i 2019

Annonse

I 2019 når Veterinærinstituttet flytter inn i nye lokaler på Ås, blir instituttet blant de mest moderne og best utstyrte i Europa.

Dette vil gi Norge økt beredskap mot alvorlige dyresykdommer. Byggeprosjektet har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet, herunder sikkerhet i forhold til sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker.

Det blir mulighet til å ta inn store dyr for undersøkelse av sykdomsårsak, og man kan arbeide trygt med alle typer smittestoff som kan gi alvorlig sykdom hos dyr og mennesker.

Lokalene bygges nært noen av Veterinærinstituttets viktigste samarbeidspartnere som NMBU, Nibio og Nofima, og vil være av stor betydning for forskningssamarbeid og synergieffekter, skriver Veterinærinstituttet.

Les mer: Dale ber Nibio hjelpe Nofence

Neste artikkel

Mener rovviltgjerder blir mer aktuelt