Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vestlandsbønder sier nei til ny storregion

Mener regionreformen vil rive ned dagens kvoteregioner for melk.

Reformkritiske: – Regionreformen kan virkelig rive ned den desentraliserte strukturen vi har valgt. Jeg er mest bekymret for fremtidig inndeling av melkekvoteregioner, sier fylkesleder Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag (t.v.), her sammen med fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal i Rogaland og fylkesleder Frøydis Haugen i Hordaland. (Foto: Anders Sandbu)
Reformkritiske: – Regionreformen kan virkelig rive ned den desentraliserte strukturen vi har valgt. Jeg er mest bekymret for fremtidig inndeling av melkekvoteregioner, sier fylkesleder Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag (t.v.), her sammen med fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal i Rogaland og fylkesleder Frøydis Haugen i Hordaland. (Foto: Anders Sandbu)

Fylkesleder Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag mener både dagens kvote-regioner for melk, fylkets investeringsstrategi og tette samarbeid med forvaltningen vil ryke.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at forhandlingsutvalg i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i høst skrev under en intensjonsavtale om å danne Vestlandsregionen. I oktober skal fylkestingene behandle planen. Stortinget avgjør saken over nyttår. Målet i stortingsforslaget om regionreformen er rundt ti regioner i Norge.

– Kvoteregionene vil ryke

Fylkesledere i Norges Bondelag er sterkt bekymret for hva en vestlandsregion vil medføre for distriktslandbruket. Lengst går fylkes­leder Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag, som spesielt er bekymret for at dagens inndeling av kvoteregioner for melk vil bli avviklet. I dag følger kvoteregionene fylkesgrensene, med unntak av Oslo og Akershus. Mjølka står for nærmere 60 prosent av verdiskapingen i Sogn og Fjordane-landbruket.

Les også: Derfor øker prisene på private melkekvoter

– I første runde vil vi nok berge kvoteregionene, men etter et par-tre år vil det tvinge seg fram en større sentralisering og samkjøring. Ønsket er å bygge ett vestlandsfylke og fjerne dagens grenser. For vår del er melkekvoteregionene veldig viktige, men de vil ryke – om ikke med én gang, så på sikt, sier Felde til Bondebladet.

Seinest i fjor vår, ble det rabalder om melkekvoteregionene. Årsaken var at statens forhandlingsleder Leif Forsell like foran jordbruksoppgjøret varslet at omsetningsregionene for melkekvoter «helt klart ville bli et forhandlingsspørsmål» i oppgjøret. Utspillet var stikk i strid med signalene fra regjeringens to støttepartier KrF og Venstre. Til slutt ble saken løftet ut av oppgjøret, etter krav fra Stortingsfler-tallet.

Les også: – Bondelaget tar feil om kvoteregioner

– Færre investeringer og mer byråkrati

Felde er også bekymret for dårligere tilrettelegging for investeringer i distriktslandbruket og mer byråkrati i landbruksforvaltningen.

Annonse

– Vi har en investeringsstrategi som er spesiell for Sogn og Fjordane – også den vil ryke. I dag har vi også et fantastisk samarbeid mellom fylkeskommune, fylkesmann og organisasjonene i vårt fylke. Også dette vil ryke med en stor vestlandsregion. Vårt fylkeslag vil gå ganske hardnakket inn for å beholde fylkesgrensene som i dag, og beholde vårt fylke som i dag, sier han, og fortsetter:

– Det er optimisme i Sogn og Fjordane, fordi vi har fått til mye i landbruket. Men det skyldes også at vi har raske beslutningslinjer. Vi tar noen telefoner, og så får vi tak i fylkesordføreren. Jeg frykter en storregion på Vestlandet vil bli styrt av topptunge politikere som snakker svada.

Les også: Selger melkekvoten til høystbydende

Fylkeslederen mener regionreformen kan gjøre enda mer skade enn kommunesammenslåinger.

– Regionreformen kan virkelig rive ned den desentraliserte strukturen vi har valgt. Jeg er mest bekymret for fremtidig inndeling av melkekvoteregioner, men også at kompetansen på landbruk i det offentlige vil bli redusert. I tillegg blir det tre ganger så langt mellom bonden og landbruksforvaltningen. Regionen vil bli styrt av heltidspolitikere, og vi vil se økt byråkratisering, sier Felde. •

Les mer i denne ukens Bondebladet!

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag