Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vestfold Bondelag vil ha småskiftetillegg

Vil at et jorde på 3 dekar i prinsippet vil få samme tilskudd per dekar som et jorde på 300 dekar.

Thorleif Müller er leder i Vestfold Bondelag, og mener dagens AK-tilskudd slår urimlig ut. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
Thorleif Müller er leder i Vestfold Bondelag, og mener dagens AK-tilskudd slår urimlig ut. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Forslaget går ut på at areal- og kulturlandskapstilskuddet (AK-tilskudd) gjøres om slik at det gis et fast beløp per jorde, og så senkes beløpet som er utmålt i kroner per dekar så det går opp i opp.

Fylkesleder Thorleif Müller sier at dette er en enkel måte å gjennomføre en endring på for å opprettholde stimuli til å holde små jorder i gang.

– Vi foreslår en forsiktig drening fra store til små jorder. Hensikten er ikke å straffe de med store jorder, og det bør også vurderes å fylle på med friske penger for å dekke opp for redusert tilskudd per dekar, sier Müller.

Annonse

Bortfall av arealtilskudd var viktig for at grønt ikke skulle inn på kornjorda, men det er synd at arealtilskuddet for grovfôr ble borte, mener fylkeslederen.

– Det rammet bønder som Renate Ottersen med mange små skifter hardt, og hvis hun og andre i samme situasjon gir seg vil mange jorder gro igjen. Samfunnet burde se seg tjent med at de små jordene drives, sier han.

– Er det ikke enklere å flytte enkeltområder til en annen sone?

– Uansett hvor vi setter sonegrensen blir det noe feil. Et stort jorde er stort overalt, og et lite jorde er lite overalt. Derfor foreslår vi en annen modell, sier Thorleif Müller.

Neste artikkel

Fortsatt drift ved Tines meieri i Sem