Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venter skyhøye erstatninger etter avlingssvikt

Prognoser tilsier fem ganger så høye utbetalinger som i et gjennomsnittsår.

– Vi kan frykte mellom 1 000 og 1 500 erstatningssaker som følge av avlingssvikt bare innen kornproduksjonen, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Tørken kan se ut til å gi en svært dårlig jordbruksavling mange steder. Prognosene fra fylkesmannen kan bety utbetalinger som er fem ganger så høye som i et gjennomsnittsår.

– Kornproduksjonen i Østfold, Akershus og Vestfold ser ut til å være hardt rammet av tørken. Men vi kan forvente betydelig avlingssvikt i de fleste områder og i alle jordarter. Selv med nedbør i nærmeste framtid må disse fylkene regne med stor avlingssvikt, sier Eide.

Annonse

Dokumenter skaden

Landbruksdirektoratet anbefaler at de som frykter store avlingstap på grunn av tørken, uansett type produksjon, sørger for å dokumentere skadene – blant annet med foto. Kommunen bør også varsles, slik at den kan kontrollere arealet og skadeårsaken, oppfordrer direktoratet.

Hvorvidt produsenten «driver vanlig», altså har en landbruksfaglig forsvarlig og god drift, vil være avgjørende for en erstatning for avlingssvikt. Dersom tørken gjør at noen dyrker andre vekster enn det som var planlagt, vil erstatning gis for den veksten som faktisk blir produsert, opplyser Landbruksdirektoratet.

Der en avling har blitt ødelagt i vekstsesongen på grunn av forhold som skjer unntaksvis, kan fylkesmannen vurdere om det kan gis dispensasjon fra kravet til vanlig jordbruksproduksjon for å få produksjonstilskudd, og dermed også erstatning ved avlingsskade.

Neste artikkel

Agroteknikk uten miljøfokus?