Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vedum fikk drømmedepartementet

Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet er ny landbruksminister etter Lars Peder Brekk. Han mener å ha fått drømmedepartementet.

- Bare timer etter at jeg tiltrådte som landbruksminister begynte det å regne. Over tørre kornåkre tilsvarte det sannsynligvis noen millioner kroner over jordbruksavtalen, ler den ferske statsråden. Slagsvold Vedum har sittet på Stortinget for Senterpartiet i sju år, de siste tre også som parlamentarisk leder. Han er 33 år gammel og bonde på gården Bjørby i Stange i Hedmark, hvor han driver med korn på 365 dekar og i tillegg har 1000 mål med produktiv skog.

Om den nye landbruksministeren også har evner til å påvirke været, er kanskje mindre sannsynlig, men han mener i alle fall han har fått drømmejobben: - For meg er dette drømmedepartementet. Jeg er vokst opp i det norske landbruket og brenner for næringen og for å øke matproduksjonen. Som statsråd har jeg nå fått en plattform for å snakke norsk landbruk opp og noen bedre plattform enn denne, hadde jeg ikke kunnet få, sier Vedum. - Lønnsomheten må opp

Vedum tar over etter tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk, som skal tilbake til Stortinget og overtar Vedums rolle som parlamentarisk leder. Og selv om Vedum skryter av sin forgjenger, håper han likevel folk skal merke at det har kommet en ny landbruksminister: - Det at Brekk fikk på plass en landbruksmelding som sa at matproduksjonen skulle økes med 20 % på like mange år, og at han fikk med seg hele regjeringen på dette, åpner store muligheter for det norske landbruket, fastslår Vedum, - men selv om Brekk fikk på plass vedtaket, er det nå vi skal gjøre vedtaket om til virkemidler. Det er nå det begynner.

For å nå de offensive målene i meldinga, mener Vedum det er helt nødvendig å bruke ressursene i hele landet, og at hovedvirkemiddelet må være å øke lønnsomheten i produksjonen. - For å øke lønnsomheten er det et mål å øke både priser og tilskudd på sikt. Samtidig er det viktig å huske at lønnsomheten i stor grad avgjøres av den enkelte bonde. Min jobb som landbruksminister begrenser seg til å legge rammene. I tillegg til det må vi ikke se oss helt blinde på priser og tilskudd. Det er viktig å få flere produkter ut i markedet. Her har det skjedd mye de siste årene, mange av de produktene vi tidligere omtalte som nisjeprodukter har nå gått over til å være volumprodukter. Vi må også vektlegge forskning og utvikling, se på hvordan vi kan øke avlingspotensialet. Dersom jeg som kornbonde kan få femti kilo mer pr. dekar, vil dette gi seg utslag direkte på bunnlinja. Et virkemiddel i denne sammenhengen er for eksempel grøftetilskuddet, som ble innført i jordbruksoppgjøret i år, sier Vedum.

Etter mange år med tiltak for å regulere produksjonen ned, ligger fokuset nå på å øke produksjonen. Og Vedum synes det er morsommere å være landbrukspolitiker nå. - Det er veldig lenge siden det har vært så mye landbrukspolitisk debatt som det har vært nå i vår. Jeg tror det er bra for næringa at det er såpass mye diskusjon omkring den, og vi gleder oss over at bærebjelkene i landbrukspolitikken ble slått fast i meldinga "Velkommen til bords", nemlig tollvernet, jordbruksavtalen og samvirkeorganisasjonenes rolle, sier Vedum. Politisk krevende

- Å heve prisene så det monner er vanskelig i dagens situasjon. Mange produkter stanger i taket med importkonkurranse, og en betydelig prisheving kan føre til at varene blir dyrere enn importere produkter. Importvernet er en bærebjelke i landbrukspolitikken, og på sikt må det være en målsetting å styrke importvernet. Men når og hvordan dette skal skje, er vi nødt til å komme tilbake til, sier Vedum.

Annonse

- Intensjonene i landbruksmeldinga ble støttet av regjeringspartiene og Kristelig folkeparti. Dette gir et tynt flertall for landbrukspolitikken, og både importvernet og budsjettstøtten er under kraftig press fra høyrepartiene. For eksempel krevde Høyre kutt i budsjettstøtten på 1960 millioner bare i år. Det hadde vært katastrofalt om dette hadde gått gjennom, mener Slagsvold Vedum. Han forteller at hans utgangspunkt er at folketallet vokser og at verden trenger mer mat. Da må også vi i Norge bidra med vårt. - I klimapolitikken er det ingen som stiller spørsmålstegn ved om Norge skal bidra, selv om våre kutt betyr veldig lite i den globale sammenhengen. Hvorfor er ikke dette like selvsagt når det gjelder matvarekrisa, undrer statsråden.

- Spesielt siden det er såpass tydelige skillelinjer i landbrukspolitikken, er det viktig å snakke norsk landbruk opp, sånn at vi får et større fokus på politikken inn mot valget neste år. Det er viktig for landbruket å få opp bevisstheten om hvor betydningsfull næringen faktisk er. Da vil det også bli større forståelse for at man trenger å gjøre justeringer, for eksempel i importvernet.

Vedum mener det er viktig å beholde næringsmiddelindustrien på sin side: - Jeg tror dessverre at mange i norsk næringsmiddelindustri ikke er klar over at de i tillegg til bonden er blant dem som er mest avhengige av å ha et sterkt importvern. Også på vegne av dem er det viktig at vi snakker norsk landbruk opp. Skal drive gården videre

Selv om Vedum nå har blitt statsråd, har han ikke glemt gårdsdrifta heime på Bjørby. Noe av jorda er leid ut til grasdyrking, dette både for å redusere arbeidspresset, men også for å få et bedre vekstskifte. Resten av jorda planlegger Vedum å drive selv, med noe hjelp fra familien. - Gårdsdrifta er viktig for meg. Det er en del av meg som ville ha forsvunnet om jeg ikke hadde kunnet ta del i den, avslutter den nye statsråden.

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018