Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utvalg vil skrote sukkeravgiften og erstatte den med helseavgift

Sukkeravgiften er for dårlig utformet, mener Dyrnes-utvalget. Utvalget vil fjerne og erstatte avgiftene på både sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

Konklusjonen fra utvalget er at sukkeravgiften treffer skjevt og bør avvikles. (Foto: Karl Erik Berge)
Konklusjonen fra utvalget er at sukkeravgiften treffer skjevt og bør avvikles. (Foto: Karl Erik Berge)

Konklusjonen fra utvalget er at den treffer skjevt og bør avvikles. I dens sted bør regjeringen innføre en ny og helsebegrunnet avgift, mener utvalget.

– Avgiften på sjokolade- og sukkervarer fremstår i dag som mer eller mindre tilfeldig. Det er tilnærmet like produkter som har ulik avgiftshåndtering, det kan være produkter med masse sukker som ikke omfattes, og det kan være sukkerfrie produkter som omfattes. Avgiften er heller ikke gradert ut ifra innhold. Den er rett og slett ikke treffsikker nok, sier utvalgsleder Cecilie Aasprong Dyrnes fra konsulentfirmaet Ernst & Young til NTB.

– Avgiften på alkoholfrie drikkevarer er heller ikke optimal, men her er det ikke samme avgrensningsproblemer, sier Dyrnes.

Ingen løsning

Selv om utvalget er samlet i konklusjonen om at dagens avgifter er suboptimale, er de delte i synet på hvordan og når de skal erstattes.

Flertallet nøyer seg med å slå fast at avgiftene bør være begrunnet i den mulige helsegevinsten de kan gi, framfor i at avgiftene skal sikre staten inntekter. Hvordan denne skal utformes anbefaler de regjeringen å sette ned et nytt utvalg – med bedre tid – til å vurdere.

Annonse

Regjeringen bør ta grep

Ernæringsprofessor Knut Inge Klepp ved UiO og Folkehelseinstituttet mener imidlertid at regjeringen kan ta flere grep allerede nå.

– På kort sikt, når det gjelder sjokolade- og sukkeravgiften, anbefaler vi å halvere avgiften på kunstig søtede drops og lignende. I tillegg anbefaler vi å reversere avgiften på kunstig søtet drikke tilbake til 2017-nivå. Det vil være i tråd med helseperspektivet, og gir rom til å gjøre en grundigere utredning som vil ta noe mer tid, sier han til NTB.

Sukkeravgiften er per i dag i hovedsak fiskalt begrunnet – med andre ord er hensikten at den skal sikre staten inntekter. Dyrnes-utvalget slår fast at disse inntektene på sikt vil bli mindre dersom regjeringen gjør som de foreslår.

– Dersom en helsebegrunnet avgift bidrar til ønsket effekt, nemlig at forbruket av avgiftsbelagte varer reduseres, vil statens inntekter også synke, står det i rapporten.

– Godt grunnlag

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier hun tar utvalgets konklusjoner til etterretning.

– Avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer kan ha en rekke effekter, blant annet for helse, næring, grensehandel og statens inntekter. Utvalgets rapport er viktig for å forstå konsekvensene og sammenhengene, og gir et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid, sier hun.

Neste artikkel

Slår alarm om musegift